Till sidans huvudinnehåll

Studiecirkel

En studiecirkel är ett flexibelt sätt att lära där varje deltagares erfarenhet och kunskap är viktig för den fortsatta kunskapsresan.

Deltagarna är med och bestämmer var, när och hur man ska träffas. Man kan ha en studiecirkel med många träffar eller en tregångerscirkel för deltagare som inte vill binda upp sig en längre tid.
Man kan träffas på en fast tid i ett studierum, lära på distans via ett webbaserat forum eller kombinera vanliga träffar med webbträffar. Cirkelledaren fungerar som inspiratör och sammanhållande kraft.

Regler och riktlinjer
Deltagaren:
En studiecirkel måste ha minst tre deltagare inklusive cirkelledaren. Vi rekommenderar högst tolv deltagare i en studiecirkel. För att vara godkänd som deltagare måste man under året fylla minst 13 år.
För att räknas måste man ha deltagit minst tre gånger varav minst en gång under de tre första sammankomsterna. Deltar man i en tregångerscirkel måste man alltså vara med alla tre gångerna.

Cirkelledaren:
Cirkelledaren ska godkännas av ABF-avdelningen och erbjudas en introduktionsutbildning. Närvarolistan Cirkelledaren fyller i en närvarolista vid varje cirkelträff. Om cirkelledaren är sjuk sköter vikarien närvarolistan och skriver under på en särskild rad. Listan ska fyllas i med bläckpenna. Tidsregler

  • Cirkeln måste pågå minst tre sammankomster med sammanlagt minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter).
  • Under en vecka får en cirkel maximalt ha tre träffar med fyra timmar per gång.
  • Om någon deltar i två eller flera studiecirklar får timantalet inte överskrida åtta timmar per dag.
  • Samma grupp personer får inte ha en cirkel i mer än 40 veckor under ett år oavsett om man byter ämne.
  • Det ska finnas tid för eftertanke och reflektion mellan sammankomsterna.
  • För att ge utrymme för fördjupning och reflektion behöver cirkeln arbeta under en längre tid.

Studiematerial/Arbetsplan:
Vid cirkelns början planerar deltagarna och ledaren gemensamt sitt studiearbete. Deltagarna ska ha tillgång till studiematerial och/eller studie-/arbetsplan. ABF ska godkänna både arbetets inriktning och gruppens ledare.
Bland det viktigaste med arbetsplanen är att se vad man ska göra vid de olika sammankomsterna. I planen skriver man upp vilka mål man har, vilka metoder man tänkt sig att använda och vilken typ av material, böcker, film, tidningsurklipp som ingår.