Till sidans huvudinnehåll

Bli inspirerad

Här kan du bli inspirerad, och inspirera andra eller väcka kreativitet hos oss. Genom att ta del av information om folkbildning får du nya perspektiv, idéer och energi, vilket du i sin tur kan dela med oss. Detta bidrar till att vi växer och utvecklas tillsammans.

Folkbildningen växer fram och ABF bildas

Folkbildningen växte fram och ABF bildades som en reaktion på behovet av utbildning och kunskap för alla samhällsskikt. Det har haft en betydande påverkan på människors liv genom att öka tillgången till utbildning, främja demokratiska värderingar och skapa möjligheter för personlig och samhällelig utveckling. Folkbildningen har bidragit till att öka medvetenheten, förbättra arbetsmöjligheter och främja social rättvisa och jämlikhet

ABF's värdegrund

ABFs värdegrund bygger på vår ideprogram ”Gör en annan värld möjlig!”. Den välkomnar alla till vår verksamhet och betonar vikten av att följa ideprogrammet. Genom att dela våra värderingar kan du vara en del av ABF och samarbeta för en gemensam utveckling. Ideprogrammet betonar jämlikhet, solidaritet och demokrati och strävar efter samhällsförändringar som stämmer överens med arbetarrörelsens värderingar. ABF är politiskt obundet men delar värderingar med arbetarrörelsen och samarbetar med flera medlemsorganisationer.

Folkrörelserna i Sverige

Folkrörelser i Sverige är breda och varierade och har spelat en betydande roll i samhällsutvecklingen. De omfattar organisationer och föreningar inom olika områden som politik, idrott, kultur, och välfärd. Många folkrörelser har sitt ursprung i 1800-talet och har arbetat för demokrati, social rättvisa och förbättringar i samhället. Exempel på folkrörelser inkluderar arbetarrörelsen, kvinno- och fackföreningsrörelsen, miljörörelsen och ungdomsorganisationer. Dessa folkrörelser har varit drivande krafter bakom många reformer och förbättringar i samhället, och de fortsätter att vara viktiga aktörer i dagens samhälle

Välkommen hit!

För att komma in i samhället behövs ett sammanhang, kontakter och inte minst språket. Genom ABF kan nyanlända bland annat få samhällsintroduktion och lära sig hur man kan få vardagen att fungera komma i kontakt med etablerade svenskar lära sig svenska i vardagliga miljöer få hjälp med jobbansökningar skapa sig ett kontaktnät

Vi finns i alla Sveriges 290 kommuner där lokala engagemang och aktiviteter skiljer sig åt. Vi samarbetar med vårt unika nätverk av över 100 stycken medlems- och samarbetsorganisationer. Läs mer om vad som erbjuds hos ditt lokala ABF.

Folkbildningens idéhistoria med Bernt Gustavsson

Ett filmklipp om historien om folkbildning med Bernt Gustavsson