Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens förebilder Borlänge

Ungdomars röster, åsikter och berättelser är viktiga. Det har aldrig varit viktigare att vi ger varandra verktyg att få vara med och skapa den plats vi kallar för vår stad Borlänge.

logga Framtidens förebilder Borlänge

Framtidens förebilder är plattformen i Borlänge som arbetar med ungdomsperspektivet inifrån och ut. Genom att skapa en digital plattform i sociala medier där ungdomarnas röster, idérikedom, åsikter, berättelser och perspektiv får komma till uttryck vill plattformen bidra till att skapa medvetenhet och en bredare uppfattning om hur ungdomskulturen ser ut, och hur det är att vara ung i Borlänge.

Vi utgår ifrån att möjligöra verktyg och sammanhang för ungdomsperspektivet att få komma till uttryck och utvecklas utifrån varje ungdoms behov. Plattformens ambition är att bidra till en bra grund för en positiv, stimulerande och förankrad syn på sin närmiljö i Borlänge. Vi är framtidens förebilder, och varje ungdoms röst räknas. Tillsammans skapar vi utrymme för varje ungdom att få ta plats och vara precis den man är! 

Projektchef Kevin Brown

Kevin Brown

Framtidens förebilder började som så mycket annat i livet, som en vision. En vision om att fånga upp och arbeta med ungdomsperspektivet I Borlänge. För att arbeta långsiktigt med ungdomsperspektivet måste ungdomarna få skapa, utveckla och ansvara för plattformen. Deltagarkultur är plattformens ledord, Borlänges ungdomar ser, hör, känner och lever här. Mitt arbete som projektledare är att möjligöra sammanhang för ungdomarna att själva ta plats. För mig är det väldigt viktigt att skapa medvetenhet och att förstå hur unik och värdefull varje ungdom i vårt samhälle är.

Ungdomsperspektivet inifrån och ut bygger på idén om att stärka individens självkänsla. Det sker genom tolkning, förståelse och medvetenhet. Genom att förstå och respektera olikheter kommer vi ett otroligt stort steg närmare att se och känna likheterna. Jag brinner för ungdomars rätt att med hjärtat på rätt ställe få vara precis den dom är, vi måste ge varandra utrymme att få utvecklas, må bra och respektera varandra. Framtidens förebilder är här för att stanna, och Borlänges ungdomar är BÄST.

Framtidens förebilder finns nu på en egen hemsida.