Hoppa till huvudinnehåll

ABFs Klimatskola

Klimatskolan kommer att utvecklas efter hand. Totalt kommer klimatskolan att omfatta tre block. Det första blocket är ”Klimatet är ditt”, det andra blocket är "Miljön är din" och det tredje blocket "Så agerar du hållbart".

Klimatet – vad kan vi göra? Det finns mycket vi kan göra för miljön bl.a. genom klimatsmarta val. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper genom att delta i denna kostnadsfria cirkel. Detta är en kamratcirkel utan formell ledare.
Klimatet är ditt – om klimatförändringarnas orsaker, dess effekter globalt och i Sverige. Om politikernas åtgärder för att minska klimathotet och individens ansvar och möjligheter att genom egna åtgärder bidra till minskade utsläpp.
Miljön är din – om olika vägar att minska påfrestningarna på vår känsliga natur, till exempel hur vi använder våra naturresurser, hur kemikaliehotet påverkar vår hälsa och miljö, hur vår havsmiljö förstörs. Deltagarna får lära sig mer om hur sambanden klimat – miljö-hälsa ser ut och får lära sig att göra medvetna val för att minska miljöpåverkan.
Så agerar du hållbart – om hållbar utveckling. Vad är ett långsiktigt hållbart samhälle; ekonomiskt, socialt och miljömässigt? Hur ser sambanden ut mellan tillväxt, sysselsättning, social välfärd och ren miljö? Du får lära dig se dessa samband, hur de påverkar varandra och får tips om medvetna val för att leva hållbart.
Metoden för arbetet i cirkeln bygger på att gruppen: • Finner /kartlägger • Analyserar • Löser/åtgärdar • Utvärderar/agerar

Hör av er till ditt lokala ABF kontor om du/ ni vill starta upp en studiecirkel.