Hoppa till huvudinnehåll

Hållbart ABF

Hållbart ABF är samlingsnamnet på ABF:s hållbarhetsverksamhet som ska inspirera och ge kunskap för en hållbar utveckling. Samtidigt är det en satsning på att ABF som organisation ska bli ännu bättre på att leva som vi lär. Vi vill erbjuda dig kunskapen och kraften att göra samma sak, det vill säga att som enskild individ eller som organisation vara med och göra skillnad.

Så vad handlar det om? Miljömässigt och socialt ansvarstagande behöver med rätt kunskap och verktyg vare sig vara komplicerat eller dyrt. Det går till och med både att spara pengar och att tjäna pengar på att göra smartare och mer hållbara val. Att det dessutom även känns bättre att bidra till något bra är en motivation i sig.

Hållbar utveckling innebär i stora drag att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet måste uppnås balanserat, så att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är komplexa frågor som inte alltid har några enkla svar, men tillsammans kan vi komma en bra bit på väg.

Några av våra studecirklar i temat är

  • Nyfiken Vego
  • Stadsodling
  • Fairtrade Ambassadörsutbildning
  • Textlit återbruk
  • Bli en kräsen konsument

 

 hållbart abf

Vill du har mer information? 

Kontakta: Rikard Rudolfsson på tfn: 070-290 76 94 eller email: rikard.rudolfsson@abf.se