Hoppa till huvudinnehåll

Slakten av folkbildningen

Publicerad

Regeringens dråpslag mot pensionärer och landsbygd är överskriften på en insändare i Hudiksvall Tidning och Söderhamns-Kuriren 11/10. Insändaren fick redigera ner texten för att få plats i tidningen. Vi publicerar hela insändaren här.

Slakten av folkbildningen - ett dråpslag mot Sveriges pensionär och landsbygd.

När regeringen presenterar statsbudgeten står det klart att det svenska civilsamhället och kulturlivet inte står speciellt högt i kurs. De som drabbas hårdast är gemene svensk som bor på landsbygden och Sverige pensionärer. Tycker inte regeringen att dessa grupper är viktiga för en stark demokrati nu och i framtiden?

I 2024 års statsbudget som nyligen presenterats av regeringen möts vi av nyheten att en tredjedel av de statliga anslagen till studieförbunden försvinner fram till år 2026. Ett dråpslag mot det svenska civilsamhället, kulturen och demokratin. Den nuvarande regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, har valt att rikta in sig på en av demokratins hörnstenar: folkbildningen. Den beslutade nedskärning av bidragen till studieförbunden är inte bara ett angrepp på det svenska civilsamhället, utan framför allt är det ett direkt angrepp på landsbygden och pensionärerna.


Enligt en analys från Staffan Larsson, professor emeritus vid Linköpings universitet, deltar en större andel av befolkningen i studieförbundens verksamhet på landsbygden jämfört med storstäderna.
I ren glesbygd är deltagandet betydligt högre. I kommuner som Vilhelmina och Åsele deltar en betydande del av befolkningen, medan deltagandet i norra Stockholms välbärgade kommuner är betydligt lägre.

Detta betyder alltså att regeringens beslut kommer ha en oproportionerlig påverkan på landsbygden.
Studieförbundens anslag är en viktig del av statens stöd till landsbygdens kultur.
Utan studiecirklar och kulturarrangemang riskerar landsbygden att förlora en viktig kulturell resurs. Dessutom kommer mötesplatser som Folkets hus, bygdegårdar och hembygdsföreningar att få det svårare.

För oss på ABF Hälsingekusten skulle det innebära att vi inte kan vara en träffpunkt där föreningar kan få hjälp med allt från material, lokaler och utbildning av förtroendevalda.
Vi har hjälpt grupper att bilda föreningar och utbildningar av styrelseledamöter i sina uppdrag.
Vi har hjälpt många att komma över rädslan för IT relaterade frågor. I allt från att telefonen till datorn. I hur man kommer in på bank ID och hur man kopplar upp sig via Teams och Zoom, så att man kan prata med sina barn och barnbarn.
Vi har även kunnat hjälpa till med hårdvara så som datorer och webb kameror i fall man inte har haft eller har haft råd med själva.
Vi har utbildat politiker för att bättre kunna klara sina uppdrag eller om man vill bli politiker.
Vi utbildar fackligt förtroendevalda i olika uppdrag och även de som bara är vanlig medlem kan få en utbildning för att få veta vilken förening jag är medlem i och olika rättigheter och skyldigheter som man har som anställd.
Vi har tillsammans med våra funktionshinderrörelse organisationer skapat mötesplatser och sett till att man fått en meningsfullare liv. Det genom bland annat cirklar och kultur.
Många av de vi jobbar med har på grund av cirklar och kultur övervunnit sina rädslor att våga sig ut i samhället, de har genom kultur(föreläsningar) tagit reda på mer vad de har rätt till men också skyldigheter i samhället.
Vi har tillsammans med pensionärsorganisationerna genomfört en massa olika arrangemang som minskar ensamheten och ökat livsglädjen.
Vi gör så mycket mer än så. Men det här är några exempel.

Folklig kultur, som är beroende av studiecirklar för att utveckla kunskap inom hantverk, musik och konst, kan också påverkas. Det handlar inte bara om tillgång till resurser som verkstäder, musikstudios och ateljéer, utan är med detta också om en plattform inom civilsamhället där vuxna kan odla sin egenmakt, lära sig om och delta aktivt i demokratin.

Det som är särskilt bekymmersamt är att regeringen och Sverigedemokraterna verkar gå emot en bredare folklig uppfattning.
En nyligen genomförd undersökning av ABF Stockholm tillsammans med Novus visar att det svenska folket värderar studieförbunden högt.

Men bortom siffror och statistik finns det en djupare aspekt av detta.
Studieförbunden skapar meningsfulla möten som bryter ensamhet och bygger gemenskap. Ingen kommersiell aktör kan ersätta den genuina mänskliga kontakten och det meningsskapande utbyte som sker i dessa sammanhang.

Stå upp för demokratin, civilsamhället och landsbygden. Studieförbunden förtjänar deras stöd, inte deras förakt. #rörinteminstudiecirkel


Kerstin Tillemar Cirkelledare
Elsie Bäcklund Sandberg Cirkelledare
Mikael Andersson LO Facken i Norra Hälsingland
Helena Brusell  Trolska Skogen
Irma Numelin Ordförande SKPF Hudiksval Nordanstig
Maud Gårdsknappen SRF Hudiksvall-Nordanstig
Elisabet Ericsson Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig
Mikael Humlin Transport avdelning 18
Helena Holm IF Metall Gävleborg
Ingela Léman Verksamhetschef Iggesunds Folkets Hus u.p.a


Jan Ivan Persson Ordförande för ABF Hälsingekusten
Jim Svensk Larm Socialdemokraterna i Hudiksvall
Camilla Andrésen Ordförande Reumatikerföreningen i Hudiksvall
Katrina Persson Reumatikerföreningen i Söderhamn
Ann Kvist Krukmakeri och hantverk Söderhamn
Sven-Erik Jansson Hjärt- lung föreningen i Söderham
Mats Dahlberg Sälldin HUSK-Hudiksvalls spelklubb