Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till sidan för fackliga studier.

Att gå en facklig utbildning är en rättighet och en förutsättning för att göra ett bra fackligt jobb och ta till vara på den demokratiska rättigheten vi har i den fackliga organisationen, på arbetsplatsen och i samhället.

I våran studiekatalog har vi sammanställt alla tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra under 2024.

Välutbildade medlemmar är grunden för en stark fackföreningsrörelse. Vår kollektiva styrka kan avläsas i hur väl vi lyckas med de fackliga studierna. Det är därför som du är så viktig som håller den här katalogen i din hand. Både du som rekryterar till fackliga studier och du som tänker gå en facklig utbildning.

Du vet väl att du har rätt till ledigt för fackliga studier? Din ledighet regleras i studieledighetslagen och ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar innan utbildningens startar. Vi rekommenderar att du anmäler det till arbetsgivaren samtidigt som du anmäler dig till kursen genom din fackliga organisation.

Kunskap är lätt att bära och med den kan vi förändra världen. Första steget kan vara att förändra arbetsplatsen.

Välkomna till ett nytt år med tvärfackliga studier!

Anmälan och kostnad

Anmäl dig till din fackliga organisation, som i sin tur anmäler till ABF. Anmälan ska vara ABF tillhanda senast 3 veckor innan utbildningen. Anmäl om du har specialkost/allergier.

Avgifterna varierar, men betalas i regel av din fackliga organisation eller arbetsgivare och inkluderar kurskostnad och mat.

ABF Hälsingekusten är numera godkänd utbildningsordnare för arbetsmiljöutbildningar som stöds av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK
Det innebär att om du är skyddsombud och arbetsmiljöombud kan din arbetsgivare få stöd för din utbildning
Vill du veta mer och ansöka så kontakta oss på ABF vid anmälan