Till sidans huvudinnehåll

En sida för dig som är cirkelledare

Som cirkelledare är du en viktig kugge i det ständigt pågående folkbildningsarbetet hos ABF. Folkbildningen är ett sätt att göra kunskap tillgänglig för alla människor i vårt samhälle och är en viktig del av cirkelledarrollen.

Som cirkelledare har du en fantastisk möjlighet att inspirera och engagera andra människor i lärande och kunskapsutbyte.

Om du inte är cikelledare eller funderar på vad det är så hör av dig till oss!

Här under så hittar du som cirkelledare lite information som kan vara viktig för dig.

Som cirkelledare är du en viktig kugge i det ständigt pågående folkbildningsarbetet hos ABF. Folkbildningen är ett sätt att göra kunskap tillgänglig för alla människor i vårt samhälle och är en viktig del av cirkelledarrollen.

Du kan läsa mer om ABF och vår värdegrund i vårt idéprogram (PDF)

Cirkelledarutbildning

Som cirkelledare är du en ambassadör för ABF och vi tycker att det är viktigt att du har möjlighet att fortsätta utvecklas som ledare.

Du kommer att bjudas in till ABFs cirkelledarutbildning GRUND som är första steget i vår utbildningstrappa. Vi vill med utbildningen skapa ett intresse och en förståelse för vad ABF och folkbildning egentligen är. Här får du mer kunskap om folkbildning, studiecirkelpedagogik med mera.

GRUND är bara början och när du har gått den finns flera fortsättnings och fördjupningsutbildningar som du kan delta i. Här diskuteras spännande ämnen som ledarskap, gruppdynamik, folkbildningshistoria, distanspedagogik, teknik för studiecirkeln med mera.

En persons hand som ser ut att argumentera syns i förgrunden, i bakgrunden fyra personer som lyssnar

Regler för studiecirklar

ABF rapporterar varje år tusentals studiecirklar, kulturprogram och kurser. Dessa finansieras av statsbidrag. Det är ABF som har ansvaret för att dessa rapporteras enligt regelverket men du som cirkelledare har en viktig roll i vårt kvalitetsarbete.

Du som cirkelledare har en viktig roll i ABFs kvalitetsarbete

Det är viktigt att all verksamhet som rapporteras som underlag för statsbidrag sker så som den rapporteras. Det betyder att det är viktigt att du meddelar ABF om ni gör några förändringar i er studiecirkel. Det kan exempelvis handla om en deltagare som slutar eller tillkommer, ni kanske bestämmer er för att byta dag, tid eller lokal. Oavsett vilket måste ABF informeras om alla ändringar.

Rapportera närvaro

Det är viktigt att du rapporterar! När du leder en studiecirkel eller en kurs hos ABF ska du rapportera närvaro för dig och dina cirkeldeltagare.

Rapportera här!
Manual för rapportering (PDF)

Rapportera närvaro till ABF

Du får en digital närvarolista, så kallad e-lista av ABF. Du har den enkelt med dig i din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Så här gör du:

  • Du går in på din digitala närvarolista.
  • På den digitala närvarolistan markerar du deltagarnas närvaro efter varje träff. Efter avslutad cirkel ska listan signeras.
  • Första gången du öppnar ett arrangemang får du upp ett fönster med villkor som ska godkännas.
  • Får du lön från ABF för att du leder cirkeln får du också upp dina anställningsvillkor
  • Om du behöver en manual finns den tillgänglig här! (PDF)

Vad är en studiecirkel?

Upptäck världen tillsammans i en studiecirkel! Det är en plats där en handfull entusiaster samlas regelbundet för att utforska sina intressen och lära sig något nytt. Oavsett om det handlar om att fördjupa sig i engelska, organisera krisberedskap lokalt eller behärska ackorden på en gitarr, är studiecirkeln en möjlighet att dela passioner och utveckla och upptäcka nya kunskaper.

Med en cirkelledare som guidar och en plan för att nå målen, är varje möte en resa mot insikt och förståelse. Studiecirkeln är inte bara en plats för lärande, det är också en plats för gemenskap och delat engagemang.

Plats för studiecirkeln

Det kan vara ett mysigt studierum, ett virtuellt forum på nätet eller en kombination av båda. Oavsett var, är det entusiasmen och viljan att lära sig som är hjärtat i studiecirkeln.

Form för studiecirkeln

Från kamratcirkeln, där vänner samlas för att dela intressen, till föreningscirkeln, som är en del av en större gemenskap, till programcirkeln som välkomnar alla att delta, finns det en studiecirkel för alla. Så varför inte ge det ett försök och utforska världen tillsammans med likasinnade?