Luleå

ABF Norr Luleå
Storgatan 42 B
972 31 Luleå 

E-post: info.lulea@abf.se

Öppettider

Varje torsdag
09.00-15.00 
12.00-13.00  Lunch

Servicetider
Tillgängliga via telefon och bokade besök

Besökslokal Luleå
Storgatan 42 B, 972 31 Luleå 

OBS!
Bokade möten gäller övrig tid.