Hoppa till huvudinnehåll

Mänskliga rättigheter 2022

Publicerad

Låt oss prata om mänskliga rättigheter! I år känns det viktigare än någonsin att prata om alla människors lika värde och rättigheter i samhället.

Varmt välkomna till ABF-huset i Eskilstuna där vi har bjudit in olika aktörer som på ett eller annat sätt jobbar för mänskliga rättigheter. Några perspektiv som kommer tas upp under dagen utifrån mänskliga rättigheter är HBTQI+, Ukraina, Barnkonventionen, Romers rättigheter, Funktionsrätt, Ungdomar och mycket mer. 

9 december i ABF-huset i Eskilstuna

12:00 - Samtal om mänskliga rättigheter med ABFs verksamhetschef Fredrik Pettersson

Opinionsbildare och föreläsare Fredrik Petterson har länge varit aktiv inom ABF och arbetar nu som verksamhetschef på ABFs förbundsexpedition. Fredrik grundade utbildningen Folkbildning mot Nazism här i Sörmland. 

13:00 - HBTQI då och nu, med Edwars Summanen

Hur har synen på personer som bryter mot normer kring kön och sexualitet förändrats under historiens gång? Vilken utveckling har skett när det kommer till hbtqi-personers rättigheter i Sverige? Vilka hbtqi-frågor är aktuella just nu? Edward Summanen, författare till boken "Queera tider - hbtqi då och nu" ger en introduktion till queer historieskrivning och nutid. Boken tar upp både historia och samtida livsvillkor för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queers och intersexpersoner. I denna föreläsning får du en introduktion till nutida hbtqi-begrepp, mer kunskap om Priderörelsens framväxt, inspireras av modiga kämpar för jämlikhet och slutligen inblick i vilka frågor som hbtqi-rörelsen driver idag.

Edward Summanen är socionom, genusvetare, författare och skribent. Han har skrivit flertalet metodmaterial, barnböcker och läromedel som fokuserat på just hbtqi, likabehandling och rättighetsarbete. Edward har över 15 års erfarenhet av arbete med hbtqi-frågor, och främst med fokus på hälsa och livsvillkor. "Queera Tider" är hans senaste bok och utkom på Rabén & Sjögren 2021. Den, liksom denna föreläsning, vänder sig till alla som vill veta mer om hbtqi-frågor. Läs mer om Edward här: http://www.rabensjogren.se/forfattare/196717-edward-summanen
13:00 - Diskrimineringsbyrån Humanitas 
Diskrimineringsbyrån Humanitas är en religöst och partipolitiskt obunden förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering i Sörmland och Västmanland. Föreningen har varit verksam sedan 2005 i Sörmland och sedan 2011 i Västmanland. 
Den här dagen kommer de att prata om sitt arbete för mänskliga rättigheter och hur de ser på diskrimineringslagens betydelse. 

14:00 - Queering Wikipedia-popup

På Wikipedia - som är ett globalt uppslagsverk på internet - är hbtqi-perspektiv underrepresenterade. På Queering Wikipedia-popup kan du lämna tips om innehåll som rör hbtqi som saknas. Du kan även få tips om hur du kan engagera dig för att göra skillnad på internet. Kom och snacka om representation på Wikipedia!  

14:00 - Romers rättigheter i samhället, med Bagir Kwiek

Bagir Kwiek är sakkunnig i romska frågor, och han utsågs av Kulturrådet till Sveriges läsambassadör 2020 - 2021. Denna dag pratar han om Antiziganism och dess konsekvenser, varför kunskap är makt och vad som händer om man inte säger ifrån. 

14:00 - #12 samtal, med Kinna Skoglund

Från prisade aktivister till världsledare. Tolv samtal, tretton personer. Alla arbetar de aktivt för en hållbar värld där de har gjort sina röster hörda. Deras handlingar ger inspiration och hopp för en framtid i demokratins och hållbarhetens namn. Ta del av deras tankar och idéer om vårt samhälle och världsutvecklingen!

I boken medverkar: Emerich Roth, Parul Sharma, Jonathan Lundberg, Martin Schibbye, Jan Eliasson, Tess Asplund, Fatemeh Khavari, Mikael Andersson, Andy E, Lisbeth Pipping, Gabriella Kärnekull Wolfe, Adam Sjöborg och Kinna Skoglund.

Bakom boken står folkrörelseprofilen Kinna Skoglund och journalisten Adam Sjöborg. Läs mer på: www.tolvsamtal.se

15:00 - Ett samhälle för alla – Funktionsrätt ur ett historiskt perspektiv

Ingela Hertze från Funktionsrätt Eskilstuna och Pethra Andersson, nationell samordnare på ABF, har ett samtal om funktionsrättens historia och om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor.

16:00 - Mänskliga rättigheter i Ukraina 

Enligt Sida har respekten för mänskliga rättigheter i Ukraina försämrats kraftigt till följd av kriget. Könsrelaterat och sexuellt våld har ökat. Hat, hot och diskriminering mot HBTQI-personer har också ökat i och med Rysslands invasion. Även journalister, mediaorganisationer och människorättsaktivister attackeras i högre utsträckning. Men det finns olika organisationer och projekt som syftar till att stärka mänskliga rättigheter i landet. I detta samtal pratar vi om detta.  

16:30 - ”Jag har läst att vi barn har rättigheter varje dag – hur tänker ni vuxna lösa det?”

Välkommen till ett etiskt samtal om hur vi tillsammans kan göra de vackra orden i lagen om barnets rättigheter till vackra handlingar.
Barnrättsstrateg Monica Gustafsson-Wallin reflekterar kring barnet som rättighetsbärare och vuxna som ansvarsbärare. 
Vi samtalar om hur de vuxnas barnsyn och Barnrättslagen möjliggör för varje barn att utvecklas och känna sig briljant, trygg och respekterad.

17.00 - Kvinnojouren MOA

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som kränker och begränsar kvinnors grundläggande fri- och rättigheter. Tusentals flickor och kvinnor utsätts varje år för trakasserier, våld och sexualbrott. Våldet orsakar stort lidande och kan få livslånga konsekvenser om man inte får stöd.
Kvinnojouren MOA har verkat i Eskilstuna i 40 år för att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
17.30 Team förebygg ungdom
Kom och prata med Team förebygg ungdom från socialförvaltningen och hör hur de jobbar med sina serviceinsatser och det förebyggande arbetet mot föräldrar och ungdomar.

17:30 - Musik av Nimerez

Artisten Gustav "Nimerez" Arvidsson skriver musik om arbetarklassen. Kom och lyssna på hans livekonsert där han belyser mänskliga rättigheter genom starka texter och sköna beats. 

 

Under kvällen kommer även flera informationsbord från organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter att finnas tillgängliga för vidare frågor. Det kommer även finnas möjlighet att föreviga dagen med en tatuering, mer information kring kostnad och bokning kommer! 

För frågor om dagen kontakta info.sormland@abf.se