Idéprogrammet sätter vår folkbildningsidé, våra självständiga vägval och våra egna samhällsanalyser i centrum. I vår tid väljer vi att bygga vidare på idétraditionen av verksamhet inte bara för, utan genom folket. Vi gör det eftersom självbildningstanken är en progressiv, modern, demokratisk och väl fungerande idé. Vi är övertygade om att framtiden går att påverka och att en annan värld är möjlig.