Hoppa till huvudinnehåll

Information med anledning av Coronavirus (Covid -19)

Publicerad

Med anledning av Coronavirus Covid-19 som sprids i samhället vill ABF Huddinge informera om vilka åtgärder som har vidtagits för att ta ansvar att förhindra att smittan sprids inom vår verksamhet.

Anställda på ABF Huddinge och våra ledare som arbetar med våra utbildningar har tydliga instruktioner om hur vi skall agera och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur smittspridning ska undvikas.

Förändringar i vår verksamhet (2020-03-18 - informationen uppdateras löpande)

• Programcirklar genomförs till viss del, andra skjuts upp
• Föreläsningar och kulturarrangemang ställs in eller flyttas fram
• Folkhögskolekurser och svenskkurser pågår på distans

För deltagare på kurser som är pågående kommer information per mejl eller sms till respektive deltagare om det sker en förändring. I de fall kursen lämpar sig för att fortsätta ges på distans kommer detta att erbjudas om möjligt.

Ingen kostnad tas ut vid avbokning av lokaler.

Har du frågor om ABF Huddinges verksamhet?

Kontakta: info.huddinge@abf.se

Bra hemsidor för att hålla sig uppdaterad: 

www.folkhalsomyndigheten.se
www.krisinformation.se
https://www.1177.se/…/sa…/varden-i-stockholms-lan/om-corona/
https://www.msb.se/…/msbs-arbete-med-anledning-av-coronavi…/
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/