Asyl

Ansvarig för vår asylverksamhet i Härnösands kommun är Fekre Kamal. Tillsammans med våra volontärer har vi ett stort utbud att välja på. Bland annat språkundervisning för nyanlända och olika integrationsaktiviteter. Se folder över en del av verksamheten som pågår på ABF i Härnösand.