Hoppa till huvudinnehåll

Pensionär

2 pensionärsorganisationer är medlemmar i ABF

PRO Pensionärernas Riksorganisation
SKPF Svenska Kommunal Pensionärers Förbund

Tillsammans står de för en stor del av ABF´s verksamhet genom cirklar och kulturprogram.

Är man medlem i PRO eller SKPF så har man 30% rabatt på cirkelavgiften och studiematerial. Gäller arvoderade cirklar.

Vill du veta mer om dessa pensionärsorganisationer gå in på:
www.pro.se
www.skpf.org