Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsformer

I ABF jobbar vi främst med tre olika verksamhetsformer och alla dessa bygger på samma ideologi.

Folkbildning genom studieförbunden innebär att man arbetar med tre olika verksamhetsformer: Studiecirkeln, Annan folkbildningsverksamhet och Kulturprogram. Verksamhetsformerna är flexibla och en studieinsats kan se ut på många olika sätt. Till exempel kan man börja med en föreläsning (kulturprogram), fortsätta med en eftermiddagskurs (annan folkbildningsverksamhet) och avsluta med en studiecirkel för dem som vill fördjupa sig ytterligare.

Hur du än väljer att göra är ABF ditt stöd och hjälper till med idéer och uppslag!

I ABF Västra Västmanland deltog t.ex. 6 490 unika deltagare i cirklar, kurser, föreläsningar och annan kulturverksamhet under 2015, alltså mer än var 10:e person i hela avdelningen och tillsammans deltog de i mer än 90 000 studietimmar! Var och en har sin egen relation till ABF, och det är precis så det ska vara.

ABF utgår från varje individs intressen och behov. Vi vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. Vi vill ge mest till dem som har fått minst.

Till vänster i menyn kan du klicka och läsa mer om tanken bakom varje verksamhet.

ABF består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med samarbetsavtal. ABF är partipolitiskt obundet, men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens.

Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen.

STUDIECIRKLAR
En studiecirkel är ett flexibelt sätt att lära där varje deltagares erfarenhet och kunskap är viktig för den fortsatta kunskapsresan.

Deltagarna är med och bestämmer var, när och hur man ska träffas. Man kan ha en studiecirkel med många träffar eller en tregångerscirkel för deltagare som inte vill binda upp sig en längre tid.
Man kan träffas på en fast tid i ett studierum, lära på distans via ett webbaserat forum eller kombinera vanliga träffar med webbträffar. Cirkelledaren fungerar som inspiratör och sammanhållande kraft.

Regler och riktlinjer
Deltagaren:
En studiecirkel måste ha minst tre deltagare inklusive cirkelledaren. Vi rekommenderar högst tolv deltagare i en studiecirkel. För att vara godkänd som deltagare måste man under året fylla minst 13 år.
För att räknas måste man ha deltagit minst tre gånger varav minst en gång under de tre första sammankomsterna. Deltar man i en tregångerscirkel måste man alltså vara med alla tre gångerna.

Cirkelledaren:
Cirkelledaren ska godkännas av ABF-avdelningen och erbjudas en introduktionsutbildning. Närvarolistan Cirkelledaren fyller i en närvarolista vid varje cirkelträff. Om cirkelledaren är sjuk sköter vikarien närvarolistan och skriver under på en särskild rad. Listan ska fyllas i med bläckpenna. Tidsregler

  • Cirkeln måste pågå minst tre sammankomster med sammanlagt minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter).
  • Under en vecka får en cirkel maximalt ha tre träffar med fyra timmar per gång.
  • Om någon deltar i två eller flera studiecirklar får timantalet inte överskrida åtta timmar per dag.
  • Samma grupp personer får inte ha en cirkel i mer än 40 veckor under ett år oavsett om man byter ämne.
  • Det ska finnas tid för eftertanke och reflektion mellan sammankomsterna.
  • För att ge utrymme för fördjupning och reflektion behöver cirkeln arbeta under en längre tid.

Studiematerial/Arbetsplan:
Vid cirkelns början planerar deltagarna och ledaren gemensamt sitt studiearbete. Deltagarna ska ha tillgång till studiematerial och/eller studie-/arbetsplan. ABF ska godkänna både arbetets inriktning och gruppens ledare.
Bland det viktigaste med arbetsplanen är att se vad man ska göra vid de olika sammankomsterna. I planen skriver man upp vilka mål man har, vilka metoder man tänkt sig att använda och vilken typ av material, böcker, film, tidningsurklipp som ingår.

KULTUR
Kulturprogram genomförs inför publik och kan vara föreläsningar, utställningar, konserter, poesiträffar, teater, utställningar, debatter, seminarier dansföreställningar eller filmvisningar.

Kulturprogram vänder sig till ungdomar och vuxna.
Ett kulturprogram pågår i minst 30 minuter och ska vara utformat så att det bidrar att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.
Kulturprogram ska vara öppet för alla och annonseras i förväg till exempel genom annons, affisch eller hemsida. ABFs roll som arrangör eller anordnare ska tydligt framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av programmet.

ANNAN FOLKBILDNINGSVERKSAMHET
När man vill bilda sig men önskar en annan form än studiecirkeln, då är det annan folkbildningsverksamhet man väljer.

Annan folkbildningsverksamhet kan genomföras i friare former än studiecirkeln. Sammankomsterna kan bestå av ett enda tillfälle, vara längre, ske oftare eller handla om olika saker varje gång. Under denna rubrik kan man exempelvis arrangera tematräffar, pröva-på-dagar eller kurser.

Regler och riktlinjer
Deltagaren:
Det kan finnas fler deltagare än i en studiecirkel, men minimum är tre deltagare inklusive ledaren. Deltagarna kan vara yngre än 13 år.

Studiematerial/Arbetsplan:
Vid aktivitetens början planerar deltagarna och ledaren gemensamt sitt studiearbete. Deltagarna ska ha tillgång till studiematerial och/eller studie-/arbetsplan. ABF ska godkänna både arbetets inriktning och gruppens ledare.