Till sidans huvudinnehåll

Förenings- och cirkelledarkurser

Här hittar du foldern med 2024 års utbildningar för föreningsaktiva och cirkelledare. Här finns kurser som stärker din förening samt utbildningar på fortsättnings- och fördjupningsnivå för dig som är aktiv cirkelledare.

Publicerad 2024-04-24

Kursfolder 2024

Föreningsdemokrati

För att en demokratisk förening ska fungera behövs kunskap om styrelsens olika roller och funktioner, om hur föreningen ska arbeta och hur en enskild medlem kan påverka. De metoder vi arbetar med kallas för folkbildning och bygger på att alla ska delta på lika villkor. När du deltar i en utbildning, kurs eller studiecirkel hos ABF ska du veta att vi är måna om att du ska känna dig trygg och vara en del i ett sammanhang där alla människors rätt att vara olika är en styrka.

Ledarutveckling

Du som är eller vill bli cirkelledare är en av folkbildningens viktigaste byggstenar. Oavsett ämne, så måste du vara en demokratisk ledare och känna till studiecirkelmetodikens grunder. ABF Distriktet fokuserar på cirkelledarutbildningar på fortsättnings- och fördjupningsnivå samt utbildning för dig som ska utbilda cirkelledare.

Gå en kurs och stärk din förening

Under 2024 kommer vi på distriktet erbjuda utbildningar inom föreningskunskap, ledarutveckling och folkbildningens idétradition. Utbildningarna är till för dig som är anställd, cirkelledare eller förtroendevald inom ABF samt för dig som är anställd, aktiv medlem eller förtroendevald inom någon av våra medlemsorganisationer eller samarbetsorganisationer på lokal- och distriktsnivå.

Stärkande samarbeten

Alla föreningar har sina unika utmaningar och behov! Känner ni att utbudet i foldern inte riktigt passar er förening så ta kontakt med oss. Vi har flera erbjudanden som kanske passar er bättre, t ex fördjupning i digitala verktyg, styrelseprocesser för ett utvecklande styrelsearbete, inspirationsdagar med fokus på att motivera ideella krafter, ledarutveckling, fördjupning inom digital mötesteknik eller inspirationsdagar kring verksamhetsutveckling. Vi hjälper gärna till att skapa kontakter mellan olika föreningar för att vidga ert nätverk och ge era hjärtefrågor större utrymme.

Som medlem i ett LO-förbund, en funktionsrättsorganisation, bostadsorganisation eller annan regional medlemsförening i ABF kan du alltid vända dig till oss eller ditt närmaste ABF för hjälp med studier och kurser. ABF Distriktet genomför framförallt utbildningar i föreningskunskap, ledarutbildningar, pedagogik och handledarkunskap.

Dela artikeln