Till sidans huvudinnehåll

Hand i hand

Projektets idé är att vi kan utvecklas tillsammans. Tillsammans ” Hand i Hand ” gör vi skillnad, når målen och kan skapa en modell avseende integration och sysselsättning för långtidsarbetslösa och personer med utländsk bakgrund.

Självförsörjning via förenklat företagande, coachning mot arbete och till att stimulera intresset för hantverk och kultur är också en del av vår verksamhet. Vi vill dessutom öka förståelse för och kunskaper om olika kulturer, seder och traditioner som på lång sikt bidrar till ökad integration mellan svenskar och medborgare med utländsk bakgrund samt engagemang, ansvarskänsla och förstärker förmågan till social delaktighet i samhället.

Med daglig handledning arbetar vi med utbildningar, omvärldsanalys, gör studiebesök, lär oss om kulturens värde, närmar oss hantverk, ordnar jobb, praktikplatser och genomför praktik. Vi kontaktar olika företag för att öka möjlighet till praktik-plats eller arbete samt lär oss hur man kan starta eget företag eller kooperativ. Tillsammans träffar vi olika myndigheter för dialog.

Kontakt:

Sawsan Alkarkhi – Verksamhetsutvecklare, projektledare Hand i hand

 sawsan.alkarkhi@abf.se

Hand i hand på Facebook