Till sidans huvudinnehåll

Fackliga utbildningar i Helsingborg

Varje termin arrangerar vi, tillsammans med LO, tvärfackliga utbildningar hos oss på ABF Helsingborg.

Anmälan och kostnad

Anmäl dig till din fackliga organisation, som i sin tur anmäler till ABF. Anmälan ska vara ABF tillhanda senast 4 veckor innan utbildningen. Anmäl om du har specialkost.

Avgifterna varierar, men betalas i regel av din fackliga organisation eller arbetsgivare och inkluderar kurskostnad och mat.

Vid frågor kontakta Christina Loman 042 – 17 64 06, christina.loman@abf.se