Till sidans huvudinnehåll

Rör inte min studiecirkel

Vi är många som värnar om folkbildningen i Sverige. Det demokratiska värdet i att lära sig ny kunskap tillsammans med andra är helt avgörande för ett lands utveckling och demokratiska tänkande. #RörInteMinStudiecirkel ger dig mer information kring hotet mot folkbildningen.

Publicerad 2024-04-16

#RörInteMinStudiecirkel

Folkbildningen är avgörande för Sveriges mångfald och livskraft, oavsett plats. ABF spelar en central roll utanför storstadsområden och nedskärningar hotar kritiska kulturresurser och sammanhang, vilket understryker vikten av att bevara kultur och skapa demokratiska mötesplatser. ABF är närvarande och aktiv i alla Sveriges kommuner året om

.Läs mer och engagera dig!

Dela artikeln