ABF Dalarna är en distriktsorganisation inom Arbetarnas Bildningsförbund. Vi genomför Cirkelledar- och handledarutbildningar, tvärfackliga utbildningar i samarbete med LO-distriktet i Dalarna Gävleborg och Brunnsviks folkhögskola. Vi erbjuder även styrelseutveckling/processutbildningar för föreningar.

ABF Dalarna

Det finns tre ABF-avdelningar i Dalarna som erbjuder Studiecirklar och Kulturarrangemang. Vill du delta i en studiecirkel eller kulturarrangemang, kontakta någon av våra avdelningar, se kontaktuppgifter ovan.