Styrelse

 • Agnes Jonsson

 • Ordförande
 • Cia Gad-Böckman

 • Vice ordförande
 • Emma Kjellerby

 • Ledamot
 • Robert Westin

 • Ledamot
 • Ingegerd Wåhlin

 • Ledamot
 • Anna-Karin Göransson

 • Ledamot
 • Claes Litsner

 • Ledamot
 • Rawan Al Said

 • Ersättare
 • Torbjörn Andersson

 • Ersättare
 • Andreas Karlsson

 • Ersättare
 • Björn Rikberg

 • Ersättare
 • Harald von Schlippenbach

 • Ersättare
 • Martin Ångman

 • Valberedning
 • Kaija Nyström

 • Valberedning
 • Mia Hämäläinen Persson

 • Valberedning
 • Helena Olsson

 • Revisor
 • Arne Nordensjö

 • Revisorsersättare