Till sidans huvudinnehåll

Care for U

Under 2023 och början av 2024 drev vi projekten Care for U 2 och Care Fast Forward med stöd från Europeiska socialfonden – till förmån för de mellan 18 och 65 år som omfattas av mass­flykts­direktivet till följd av kriget i Ukraina.

Care for U 2 (VT 2023–HT 2023)
ABF i Uppsala län fick under 2023 medel från Euro­peiska socialfonden (ESF) för insatser som syftar till att underlätta integration, språkinlärning och inträde på arbetsmarknaden. Vi erbjöd 50 delta­gare att studera svenska och engelska, att lära sig mer om arbetsmarknaden och det svenska sam­hället samt öka sin kompetens för att bemöta olika utmaningar på den svenska arbetsmarknaden – i samverkan med LO gav vi utbildningen “Medlem i facket”. Vi erbjöd individuell coachning till deltagarna, vilket ledde till att över hälften av deltagarna fick jobb under projektets gång. Dessutom ordnade vi så att intresserade fick genomgå en truckkörkortsutbildning. Programmet startade i april, avslutades i september och riktade sig till boende i Uppsala, Enköping, Knivsta och Östhammar.

Care Fast Forward (HT 2023–VT 2024)
Under hösten 2023 startade vi upp projektet Care Fast Forward, som fungerade som en fort-sättning och fördjupning på Care for U-projektet. Här lades fokus mer på hälsa, fritid och fortsatta studier, och förutom språkkurser erbjöd vi kreativa kurser, matlagningskurser, gruppträning och dans. De flesta av deltagarna från föregående projektdel följde med till Care Fast Forward, och dessutom tillkom det många – särskilt när vi fick möjlighet att utöka projektområdet till Sundbyberg, förutom Uppsala, Enköping och Knivsta. Vi började också använda oss av den sociala appen Telegram, via vilken vi snabbt nådde ut till nya deltagare. Totalt deltog 146 personer i Care Fast Forward.

Deltagare i projektet
Deltagare i projektet