Till sidans huvudinnehåll

ABF i Uppsala läns projektverkstad

Är din förening eller organisation intresserad av att starta och driva ett folkbildande projekt? Med hjälp av ABF i Uppsala läns projektverkstad kan ni få hjälp och stöttning genom hela processen – och tips på hur ni kan gå vidare efteråt. Vi vänder oss till icke vinstdrivande föreningar och organisationer i Uppsala län som vill bedriva folkbildande projektverksamhet i linje med ABFs idéprogram, där demokrati, jämlikhet och rättvisa är centrala begrepp.

Av oss kan ni få hjälp med bland annat:

INNAN PROJEKTET
* Bollande och förtydligande av idéer samt problemformulering
* Tips på finansiärer
* Utformande av ny projektansökan eller färdigställande av befintlig
* Beräknande och planering av budget
* Kontakter med nyckelpersoner

UNDER PROJEKTET
* Vägledning och tips
* Pedagogiskt stöd
* Utbildningar och workshops
* Administration
* Lokaler och utrustning
* Marknadsföring och grafisk produktion

EFTER PROJEKTET
* Hjälp med rapportering
* Kompetensimplementering – hur ska projektet leva vidare?

Vill ni veta mer?

Vill frågor om projektverkstaden, kontakta andrea.hillgren@abf.se

För att nyttja vår projektverkstad behöver ni vara medlemmar eller ha tecknat ett samverkansavtal med ABF i Uppsala län. Vid frågor om samverkan, kontakta info.uppsala@abf.se