Hoppa till huvudinnehåll

Care for U: ABFs initiativ för nyanlända från Ukraina

Publicerad

Under våren 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina som tvingat 7,8 miljoner ukrainare att söka skydd utanför Ukrainas gränser. I juni 2022 hade omkring 40 000 ukrainska medborgare sökt sig till Sverige från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. För oss på ABF har det varit en självklarhet att under invasionen av Ukraina intensifiera vårt arbete med nyanlända flyktingar, och välkomna dem in i det svenska samhället runt om i landet. Genom Care for U-projektet skapar ABF möjligheter för nyanlända flyktingar från Ukraina att etablera sig i Sverige under sin tid här och ges möjligheter att komma i arbete. Vi gör detta genom att samverka med arbetsgivare, kommuner och andra aktörer på lokal och nationell nivå. ABFs ambition är att nå grupper som står långt ifrån makt och inflytande. Att med folkbildning som metod erbjuda inkludering och ett sammanhang. Där människor som befinner sig i Sverige ska känna att de har makt att påverka sin egen situation.

Проект «Care for U»

ABF в окрузі Уппсала отримав кошти від Європейського соціального фонду
(ESF), щоб докласти важливих зусиль для полегшення інтеграції, вивчення мови та входження на ринок праці. Ми пропонуємо вам вивчення шведської та англійської мов, щоб дізнатися більше про ринок праці та шведське суспільство, а також підвищити свої навички, щоб відповідати різноманітним викликам на шведському ринку праці. Програма починається у квітні, закінчується у вересні та спрямована на тих, хто живе в Уппсалі, Енчепінгу, Кнівсті та Остхаммарі. 

Хто може брати участь?
Дані заходи спрямовані на тих, хто підпадає під дію директиви про масове переміщення внаслідок війни в Україні віком від 18 до 65 років. Для участі в програмі потрібен координаційний номер.

Зміст програми: 

Мова
Ви матимете курси шведської та/або англійської мов, які проводять викладачі. Базуючись на ваших попередніх знаннях, ми знайдемо курс, який буде відповідати вашому рівню.

Соціальна орієнтація та зусилля на ринку праці
Вам пропонують пройти курси з різних предметів, спрямованих на підвищення ваших навичок у працевлаштуванні та отриманні роботи. Ви отримуєте можливість познайомитися та дізнатися більше про шведські профспілки, трудове законодавство та можливості для контактів з роботодавцями. Ви отримуєте рекомендації щодо написання резюме та пошуку роботи чи навчання, які відповідають вашим бажанням.

Знання про громадські об’єднання
Вам запропонують курс з навичок створення громадських об’єднань та відвідування нашого тренінгу для керівників гуртків, який дасть вам глибші знання про громадську освіту та лідерство.

Громадська діяльність
Вам запропонують курс під керівництвом викладача, напр. кераміка та розпис за бажанням та за певних умов.

Projektet Care for U

ABF i Uppsala län har fått medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att göra viktiga insatser som ska underlätta integration, språkinlärning och inträde på arbetsmarknaden. Vi erbjuder dig att studera svenska och engelska, att lära dig mer om arbetsmarknaden och det svenska samhället samt att öka din kompetens för att bemöta olika utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Programmet startar i april 2023, avslutas i september och riktar sig till dig som bor i Uppsala, Enköping, Knivsta och Östhammar. 

Vem kan delta?
Insatserna riktas till dig som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina och som är mellan 18 och 65 år. För att kunna vara med i programmet behöver du ha ett samordningsnummer.

Programmets innehåll: 

SPRÅK
Du läser kurser i svenska och/eller engelska som är lärarledda. Baserat på dina förkunskaper hittar vi en kurs som är på rätt nivå för dig.

SAMHÄLLSORIENTERING OCH ARBETSMARKNADSINSATSER
Du erbjuds att gå kurs inom olika ämnen som syftar till att öka din kompetens att söka och få jobb. Du får chansen att träffa och lära dig mer om svenska fack­förbund, arbetsrätt och möjlighet till kontakter med arbetsgivare. Du får hand­ledning i att skriva CV och söka arbete eller studier som matchar dina önskemål.

FÖRENINGSKUNSKAP
Du kommer att erbjudas kurs i föreningskunskap och att gå vår cirkelledar­-utbildning som ger dig djupare kunskaper om folkbildning och ledarskap.

SOCIALA AKTIVITETER
Du kommer att erbjudas en lärarledd kurs i t.ex. keramik och målning utefter önskemål och förutsättningar.