Hoppa till huvudinnehåll

Digital folkbildning

Publicerad

Det finns många olika sätt att göra folkbildningen i din förening eller studiegrupp digital. Här ger vi våra bästa tips för att sätta igång med studiecirklar och kulturprogram på distans. Tillsammans löser vi det!

Ha en digital studiecirkel på distans

Det går utmärkt att ha era studiecirklar på distans! ABF Kronoberg registrerar då er befintliga eller nya studiecirkel som en distanscirkel.

Skicka ut information till deltagarna i god tid med all relevant information (pin-kod, webblänkar, programvara/app samt minimikrav på teknisk utrustning). Skicka även med dokument och studiematerial som kan behövas under mötet.

Deltagarna behöver delta samtidigt i studiecirkeln. Deltagare kan alltså inte koppla upp sig till "studierummet" vid olika tillfällen. Cirkelledaren behöver involvera alla i studiearbetet. Som deltagare räcker det inte att läsa och observera aktiviteterna, utan alla ska delta och lära sig. I övrigt gäller det som alltid att ha en arbetsplan och att rapportera er studiecirkel.

Ha arrangemang inför publik (kulturprogram) på distans

Folkbildningsrådet bestämde 17 mars 2020 att det tillfälligt går bra att anordna även kulturprogram på distans. Deltagarna behöver inte vara fysiskt samlade, men deltagarna måste precis som i en studiecirkel vara uppkopplade till seminariet/föreläsningen samtidigt.

Checklista för digitala träffar:
•Anslut 10 minuter före utsatt tid.
•Använd hörlurar med mikrofon.
•Testa ljudet innan mötet börjar.
•Börja mötet på utsatt tid och håll tidsplanen i mötet.
•Cirkelledarens uppgift är som vanligt att hålla struktur och involvera deltagare.
•Använd gärna kamera och håll ögonkontakt.
•Den som inte pratar får gärna stänga av sin mikrofon (mute), så att inte bakgrundsljudet från alla deltagare stör.
•Se till att ta pauser om det behövs.
•Fråga varandra och lär av varandra!

Verktyg att hålla digital folkbildning med

Välj ett verktyg som du är bekväm med och som andra har eller kan få tillgång till. Om deltagarna behöver ladda ner programvara före, meddela det i god tid. Testa programmets funktioner innan mötet, se till att ljud och bild fungerar.

Några digitala verktyg är:
Microsoft Teams: Programvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning.
Skype: Programvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning.
Zoom: Programvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning. Används flitigt för webinars.
Google Meet/Hangout: Webbaserat, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning.
Facebook: Ofta sker här en kombination av en privat grupp, livesändningar och Messenger (gruppvideo och gruppchattar).
Vote.it: System för att kunna hålla just årsmöten!

Att tänka på efter studiecirkeln eller kulturprogrammet

Rapportera verksamheten via e-lista eller papperslista. Prata med din kontaktperson på ABF Kronoberg om du har några frågor. Du når oss även på info.kronoberg@abf.se eller telefon 0372-126 46.