Hoppa till huvudinnehåll

Anmäla ny studiecirkel eller kurs

I en studiecirkel kan du lära dig nästan vad som helst tillsammans med dina vänner, dina grannar eller i din förening. Samla minst tre personer och bilda er – folkbildningens pedagogik bygger på att man lär sig bäst tillsammans med andra!

Det här kan ABF Södertörn hjälpa till med

Här är exempel på sådant som ABF Södertörn kan hjälpa till med. Kontakta oss för mer information!

 • Studiematerial
 • Studieupplägg och arbetsplaner
 • Cirkelledarutbildningar
 • Folkbildningens pedagogik och metoder
 • Lokaler och utrustning
 • Marknadsföringsstöd
 • Kontakter och nätverk
 • Försäkring
 • Arrangörskap

Checklista för studiecirklar

 • Samla minst 3, max 20 personer
 • Cirkeln ska pågå minst 3 tillfällen
 • Cirkeln ska vara minst 9 studietimmar sammanlagt (1 studietimme = 45 min)
 • Utse någon som leder studiecirkeln.

Annan Folkbildningsverksamhet: kurser, workshopar, prova på-dagar m.m.

Så kallad "Annan folkbildningsverksamhet" kan genomföras i friare former än studiecirkeln. Sammankomsterna kan bestå av ett tillfälle, vara längre, ske oftare eller handla om olika saker varje gång. Under denna rubrik kan man exempelvis arrangera tematräffar, prova-på-dagar, kurser eller workshopar.

Anmäla ny studiecirkel eller kurs – gör så här!

Samma formulär gäller för studiecirklar och för kurser / Annan Folkbildningsverksamhet.

Har du frågor?

Kontakta oss på foreningar.sodertorn@abf.se eller 08-556 520 30.