Hoppa till huvudinnehåll

Villkor vid anmälan till studiecirkel eller kurs

Här finner du våra anmälningsvillkor och information om sådant som är bra att veta inför starten av våra studiecirklar och kurser.

Anmälan 

Du kan anmäla dig direkt via hemsidan, via e-post till info.sodertorn@abf.se eller på telefon 08-556 520 30.

Notera att anmälan till en studiecirkel/kurs är bindande. Vill/kan du inte längre delta måste du kontakta oss utan dröjsmål för att återta din anmälan. Se villkor nedan. 

Avbokning 

Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en studiecirkel/kurs är bindande, om den inte återtas enligt följande villkor:  

  • Du har rätt att avboka kursen fram till tre dagar före start. 

  • Om du återtar din anmälan senare än tre dagar före start får du betala en administrationsavgift motsvarande 10% av deltagaravgiften, dock lägst 10kr. 

  • Vid avbokning när studiecirkeln/kursen redan har startat är du normalt skyldig att betala full deltagaravgift, om inte avbrottet beror på varaktigt studiehinder som sjukdom eller flytt från orten (detta ska vid behov kunna styrkas).  

Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall, och om vi till exempel kan fylla din plats med en annan deltagare behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om 100 kr. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan. 

Startdatum och studiematerial 

Alla starttider är preliminära och kan komma att ändras. Studiecirklarna/kurserna startar så snart de har tillräckligt med anmälningar, om inte annat anges. Kostnad för studiematerial tillkommer om inte annat anges. 

En studietimme  

= 45 minuter. 

Kallelse och avgift 

En kallelse med uppgift om lokal och tider skickas ut per post eller e-post minst en vecka före start. I vissa fall kan kallelsen komma nära startdatum eftersom det krävs att tillräckligt många har anmält sig för att cirkeln ska kunna starta. Du får ett inbetalningskort tillsammans med kallelsen.  

Avgiften ska vara betald senast när studiecirkeln/kursen börjar. Det finns möjlighet att, efter överenskommelse, dela upp betalningen. Kontakta oss om du är intresserad av detta. Avgiften täcker ABF Södertörns kostnader för administration, lokaler och lön till cirkel-/kursledare.  

Rabatter 

Pensionärer och studenter har 10% rabatt på alla studiecirklar och kurser hos ABF Södertörn. De flesta fackföreningar ger bidrag till många av ABFs cirklar. Ta kontakt med din fackliga organisation för information. Helt arbetssökande eller sjukskrivna har 20% rabatt på deltagaravgiften. Medlemmar i Hyresgästföreningen har 20%.  

Ange i din anmälan vilken rabatt du har rätt till. Rabatter kan ej kombineras.

Inställd studiecirkel/kurs/sammankomst 

Vi kan tvingas ställa in en studiecirkel eller kurs före startdatum. Du har då rätt att återfå hela den avgift som du har betalt. Det kan hända att cirkelledaren blir sjuk eller får förhinder under planerad cirkelperiod. Det vanliga är då att den inställda träffen/träffarna tas igen i slutet av cirkeln/kursen. Meddelande om detta får du vanligen via sms eller e-post. 

Kursdeltagare under 18 år 

Om den som ska delta i kursen är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårigeFöräldern/förmyndare blir då avtalspart med oss och den underårige anges som den som deltar i kursen och nyttjar våra tjänster.  

Intyg 

Du kan på begäran få ett intyg på att du deltagit i en av våra studiecirklar/kurser när den är avslutad, dock endast för ett läsår tillbaka. 

Olycksfallsförsäkring 

Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt under pågående studiecirkel/kurs. 

Tillgänglighet 

Vi strävar efter att anpassa våra studielokaler så att alla personer ska kunna delta i vår verksamhet. Tillgängligheten i våra studielokaler varierar. Har du särskilda behov, kontakta oss så tidigt som möjligt inför kursstarten så kan vi ge specifik information om just din studiecirkel. 

Vi reserverar oss för eventuella fel och ändringar.