Till sidans huvudinnehåll

Om oss

Om ABF Västmanland

Med en lång tradition av folkbildning är ABF ledande studieförbund i Västmanlands län.

Den största delen av verksamheten sker på avdelningsnivå hos ABF Västerås och ABF Västra Västmanland.

Lär dig mer om vår organisation och verksamhet i vår verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse 2023 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2022 (PDF)

Samarbeta med ABF

Är ni en regional organisation som vill samarbeta med ABF? Den regionala folkbildningsverksamheten bedrivs via våra avdelningar. Kontakta er lokala avdelning för att påbörja ett samarbete.

Medlem i ABF

Som regional organisation kan ni bli medlemmar i distriktet ABF Västmanland.

Kontakta oss för att veta mer om medlemskapet och hur ni blir medlemmar.

Ett collage. En man och en biodlare står framför en rad hus på en gata

Värdegrund

ABF – en del av arbetarrörelsen

ABF är politiskt oberoende men delar värderingar med arbetarrörelsen. Medlemsorganisationer inkluderar Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Landsorganisationen (LO), Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) och Ung Vänster. Grundat 1912 av S, LO och Kooperativa förbundet under ledning av Rickard Sandler för att främja bildning inom arbetarrörelsen. Trots samhällets förändringar fortsätter ABF att arbeta för demokrati och jämlikhet.

ABFs värdegrund med utgångspunkt i idéprogrammet

ABFs idéprogram “Gör en annan värld möjlig!” är ABFs ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för planering, prioriteringar och beslut i all vår verksamhet. Alla som representerar ABF (anställda, förtroendevalda och cirkelledare) ska stå bakom vårt idéprogram och dela våra värderingar. Att öppet ta ställning för en organisation som har värderingar som står i konflikt med vårt idéprogram är inte förenligt med att vara en representant för ABF.

ABF är en ideell organisation

ABF är en ideell organisation och därmed en del av civilsamhället, också kallat ideell sektor eller föreningslivet. ABF styrs av våra förtroendevalda som fattar självständiga beslut utifrån vårt idéprogram. ABF samverkar dock ofta med den offentliga sektorn och, i likhet med stora delar av föreningslivet, tar vi del av bidrag och stöd från stat, regioner och kommuner.

I Sverige finns det nio studieförbund där alla har sin egen profil och ideologiska särart. ABF är arbetarrörelsens studieförbund, och bland våra mer än 50 medlemsorganisationer finns bland annat flera partier, fackförbund och intresseorganisationer representerade.

ABFs Idéprogram (PDF)