Hoppa till huvudinnehåll

Cirkelledare och pedagog

Som cirkelledare är du pedagog, inspiratör och sammanhållande kraft i studiecirkeln. ABF Malmö utbildar dig i ledarskap, kommunikation och pedagogik.

Rollen som cirkelledare

 • Som cirkelledare ska du guida deltagarna så att alla får komma till tals, hålla den röda tråden och återkoppla till frågeställningar och mål.
 • Ni lär er tillsammans av varandras erfarenheter och kunskaper, samt av det studiematerial ni använder. Som cirkelledare behöver du inte ha mer kunskap om ämnet.
 • Cirkelledaren är den som oftast har den mesta kontakten med oss. 
 • ABF Malmö anordnar regelbundet utbildningar och inspirationsträffar för dig som cirkelledare.

Närvarolista

På en studiecirkel ska närvaro rapporteras. Det är cirkelledarens ansvar att göra det. Fyll i deltagarnas närvaro på varje studiecirkel och skicka in närvaron när studiecirkelns alla träffar är klara. Närvarolistan är grunden för offentliga bidrag till studieförbunden. Det är därför studieförbunden behöver deltagarnas personnummer och underskrift av ledaren.

Du rapporterar deltagarnas närvaro på e-listan arretjanst.abf.seInlogg till e-listan skickas till din mail så snart vi registrerat er studiecirkel. 

Vad menas med folkbildning?

I folkbildningen lär man sig tillsammans, och allas erfarenheter och åsikter räknas. Därför är din roll som cirkelledare att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt. Som till exempel att alla känner sig delaktiga och lyssnade på. Detta får du lära dig mer om i cirkelledarutbildningen. 

Olika sätt att göra folkbildande aktiviteter:

 • Studiecirkel (som en kurs)
 • Annan folkbildningsverksamhet (t.ex. workshops, prova-på-aktiviteter)
 • Kulturprogram (föreställningar, föreläsningar m.m.) 

Kostnadsfri utbildning i pedagogik och ledarskap

ABF Malmös kostnadsfria cirkelledarutbildning ger dig kunskap och verktyg som du kommer att ha nytta av i många sammanhang, som demokratiskt lärande, kommunikation och ledarskap. Du får ett kursintyg efter avslutad cirkelledarutbildning. Cirkelledarutbildningen är för dig som leder eller vill leda studiecirklar på ABF.

Cirkelledarutbildning GRUND

Efter introduktionen med oss, får du gå Cirkelledarutbildning GRUND. I den lär du dig följande: 

 • Folkbildning – vad är det?
 • ABFs historia och betydelse
 • Ledarskap – att leda en studiecirkel
 • Samarbete, kommunikation och konflikthantering
 • Verksamhetsformer inom folkbildning
 • Riktlinjer – hur gör vi på ABF?

Introduktionsträffar hösten 2020

Introduktionsträffen är för dig som är nyfiken på ABF och rollen som cirkelledare och sedan vill gå cirkelledarutbildning GRUND. Här får du vårt introduktionsmaterial och en första inblick i ABF, folkbildningen och cirkelledarrollen. För dig som redan fått en introduktion av din kontaktperson på ABF, kan du istället anmäla dig direkt till cirkelledarutbildning GRUND. 

 • Onsdag 5 augusti, kl. 13.00-14.00
 • Onsdag 9 september, kl. 13.00-14.00
 • Onsdag 7 oktober, kl. 13.00-14.00
 • Onsdag 4 november, kl. 13.00-14.00

Cirkelledarutbildningar GRUND hösten 2020

 • Onsdagar 12, 19 och 26 augusti, kl. 13.00-15.15
 • Onsdagar 16, 23 och 30 september, kl. 13.00-15.15 
 • Lördag 10 oktober, kl. 09.00-16.15
 • Onsdagar 11, 18 och 25 november, kl. 13.00-15.15