Hoppa till huvudinnehåll

Cirkelledare och pedagog

Som cirkelledare är du pedagog, inspiratör och sammanhållande kraft i studiecirkeln. ABF Malmö utbildar dig i ledarskap, kommunikation och pedagogik.

Rollen som cirkelledare

Du som cirkelledare är en ambassadör, för oss och för arbetarrörelsen i stort. Vad du väljer att engagera dig i för ämne är upp till dig! Cirkelledaren är en gruppen, men har samtidigt ansvar för att samordna och leda arbetet i cirkeln. ABF Malmö anordnar regelbundet utbildningar och inspirationsträffar för dig som cirkelledare.

Cirkelledaren måste inte ha mer kunskap om ämnet som studeras utan har som viktigaste uppgift att guida deltagarna så att alla får komma till tals, hålla den röda tråden och återkoppla till frågeställningar och mål. Cirkelledaren är också den som oftast har den mesta kontakten med ABF.

Närvarolista

På en studiecirkel ska närvaro rapporteras. Det är cirkelledarens ansvar att göra det. Fyll i deltagarnas närvaro på varje studiecirkel och skicka in närvaron när studiecirkelns alla träffar är klara. Det enklaste sättet att rapportera närvaro är på narvaro.abf.se. Cirkellistan är grunden för offentliga bidrag till studieförbunden. Det är därför studieförbunden behöver deltagarnas personnummer och underskrift av ledaren.

➜ Kommande utbildningar för cirkelledare 

Pedagogik inom folkbildning

Folkbildningens pedagogik bygger på att man lär sig bäst tillsammans med andra. Ni söker kunskap och insikt tillsammans, där allas erfarenheter och åsikter räknas. Därför är din roll som cirkelledare att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt. Som till exempel att alla känner sig delaktiga och lyssnade på. Demokrati och delaktighet är två viktiga hörnstenar inom folkbildningen.  

Studiecirklar ger deltagare positiv gemenskap och ett socialt sammanhang, det ger människor chansen till ett livslångt lärande. Det är viktigt att vi alla använder oss av folkbildningens pedagogik och synsätt på lärande och kunskapsdelning. Detta får du lära dig mer om i cirkelledarutbildningen. 

Olika sätt att göra folkbildande aktiviteter:

 • Studiecirkel (som en kurs)
 • Annan folkbildningsverksamhet (t.ex. workshops, prova-på-aktiviteter)
 • Kulturprogram (föreställningar, föreläsningar m.m.)

Kostnadsfri utbildning i lärande och ledarskap

ABF Malmös kostnadsfria cirkelledarutbildning ger dig kunskap och verktyg som du kommer att ha nytta av i många sammanhang, som demokratiskt lärande, kommunikation och ledarskap. Du får ett kursintyg efter avslutad cirkelledarutbildning vilken sträcker sig över tre tillfällen.

Cirkelledarutbildning G

Efter den korta introduktionen och välkomstmötet med oss (1 timma), får du gå Cirkelledarutbildning G (9 timmar). I den lär du dig följande: 

 • Folkbildning – vad är det?
 • ABFs historia och betydelse
 • Ledarskap – att leda en studiecirkel
 • Samarbete, kommunikation och konflikthantering
 • Verksamhetsformer inom folkbildning
 • Riktlinjer – hur gör vi på ABF?

Introduktionsmöten hösten 2019

 • 28 augusti, kl. 14.00-15.00
 • 25 september, kl. 14.00-15.00
 • 23 oktober, kl. 14.00-15.00

➜ Här hittar du höstens alla introduktionsmöten

Cirkelledarutbildningar hösten 2019

 • Onsdagar 4, 11 och 18 september, kl. 13.00-15.15
 • Lördag 14 september, 09.00-16.15
 • Onsdagar 2, 9 och 16 oktober, kl. 18.00-20.15
 • Lördag 16 november, kl. 09.00-16.15
 • Onsdagar 20 och 27 november samt 4 december, kl. 13.00-15.15

➜ Här hittar du höstens alla Cirkelledarutbildning Steg G

 

ABF Malmö ser fram emot att träffa dig på nästa introduktionsmöte!