Hoppa till huvudinnehåll

Cirkelledare och pedagog

Som cirkelledare är du pedagog, inspiratör och sammanhållande kraft i studiecirkeln. ABF Malmö utbildar dig i ledarskap, kommunikation och pedagogik.

Vill du bli cirkelledare? 

Folkbildning är ett sätt att fördjupa demokratin. Bildningen sker inte bara för folket, utan genom folket. Ja, genom dig! Du som cirkelledare är en ambassadör, för oss och för arbetarrörelsen i stort. Vad du väljer att engagera dig i för ämne är upp till dig! 

ABF Malmö anordnar regelbundet utbildningar och inspirationsträffar för dig som cirkelledare. Vi är stolta över våra cirkelledare. De är fantastiska bärare av vår värdegrund och vårt idéprogram. 

Som cirkelledare är du ansvarig för studiecirkeln. Du är en i gruppen, men har samtidigt ansvar för att samordna och leda arbetet i cirkeln. Som cirkelledare är du pedagog, inspiratör och sammanhållande kraft. 

➜ Kommande utbildningar för cirkelledare 

Pedagogik inom folkbildning

Folkbildningens pedagogik bygger på att man lär sig bäst tillsammans med andra. Därför är din roll som cirkelledare att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt. Som till exempel att alla känner sig delaktiga och lyssnade på. 

Studiecirklar ger deltagare positiv gemenskap och ett socialt sammanhang, det ger människor chansen till ett livslångt lärande. Folkbildning är ett flerdimensionellt sätt att lära och bilda sig tillsammans.

Det är viktigt att vi alla använder oss av folkbildningens pedagogik och synsätt på lärande och kunskapsdelning. Detta får du lära dig mer om i cirkelledarutbildningen. 

Kostnadsfri utbildning i lärande och ledarskap

ABF Malmös kostnadsfria cirkelledarutbildning ger dig kunskap och verktyg som du kommer att ha nytta av i många sammanhang, som demokratiskt lärande, kommunikation och ledarskap. Du får ett kursintyg efter avslutad cirkelledarutbildning vilken sträcker sig över tre tillfällen.

Cirkelledarutbildning G

Efter den korta introduktionen och välkomstmötet med oss (1 timma), får du gå Cirkelledarutbildning G (9 timmar). I den lär du dig följande: 

  • Folkbildning – vad är det?
  • ABFs historia och betydelse
  • Ledarskap – att leda en studiecirkel
  • Samarbete, kommunikation och konflikthantering
  • Verksamhetsformer inom folkbildning
  • Riktlinjer – hur gör vi på ABF?

Introduktionsmöten våren 2019

12/2, 19/3, 23/4 (kl. 14-15)

Cirkelledarutbildningar våren 2019

  • Tisdagar 29/1, 5/2, 12/2 (18.00-20.15)
  • Lördag 2/2 (09.00-16.00)
  • Tisdagar 26/2, 5/3, 12/3 (14.00-16.15)
  • Tisdagar 7/5, 14/5, 21/5 (14.00-16.15)

ABF Malmö ser fram emot att träffa dig på nästa introduktionsmöte! 

ABF Malmös vänner

I Facebookgruppen ABF Malmös vänner samlas medlemmar, föreningar och cirkelledare i ABF Malmö. I gruppen utbyter vi tips, material och idéer. Vi knyter nya kontakter och nätverkar. Vi bjuder in till regelbundna träffar och svarar på era frågor och funderingar. Välkommen att gå med!