Hoppa till huvudinnehåll

Cirkelledare och pedagog

Som cirkelledare är du pedagog, inspiratör och sammanhållande kraft i studiecirkeln. ABF Malmö utbildar dig i ledarskap, kommunikation och pedagogik.

Rollen som cirkelledare

 • Som cirkelledare ska du guida deltagarna så att alla får komma till tals, hålla den röda tråden och återkoppla till frågeställningar och mål.
 • Ni lär er tillsammans av varandras erfarenheter och kunskaper, samt av det studiematerial ni använder. Som cirkelledare behöver du inte ha mer kunskap om ämnet.
 • Cirkelledaren är den som oftast har den mesta kontakten med oss. 
 • ABF Malmö anordnar regelbundet utbildningar och inspirationsträffar för dig som cirkelledare.

Närvarolista

På en studiecirkel ska närvaro rapporteras. Det är cirkelledarens ansvar att göra det. Fyll i deltagarnas närvaro på varje studiecirkel och skicka in närvaron när studiecirkelns alla träffar är klara. Det enklaste sättet att rapportera närvaro är på narvaro.abf.se. Cirkellistan är grunden för offentliga bidrag till studieförbunden. Det är därför studieförbunden behöver deltagarnas personnummer och underskrift av ledaren.

Vad menas med folkbildning?

I folkbildningen lär man sig tillsammans, och allas erfarenheter och åsikter räknas. Därför är din roll som cirkelledare att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt. Som till exempel att alla känner sig delaktiga och lyssnade på. Detta får du lära dig mer om i cirkelledarutbildningen. 

Olika sätt att göra folkbildande aktiviteter:

 • Studiecirkel (som en kurs)
 • Annan folkbildningsverksamhet (t.ex. workshops, prova-på-aktiviteter)
 • Kulturprogram (föreställningar, föreläsningar m.m.)

Kostnadsfri utbildning i pedagogik och ledarskap

ABF Malmös kostnadsfria cirkelledarutbildning ger dig kunskap och verktyg som du kommer att ha nytta av i många sammanhang, som demokratiskt lärande, kommunikation och ledarskap. Du får ett kursintyg efter avslutad cirkelledarutbildning.

Cirkelledarutbildning G

Efter introduktionen med oss (1 timma), får du gå Cirkelledarutbildning G (9 timmar). I den lär du dig följande: 

 • Folkbildning – vad är det?
 • ABFs historia och betydelse
 • Ledarskap – att leda en studiecirkel
 • Samarbete, kommunikation och konflikthantering
 • Verksamhetsformer inom folkbildning
 • Riktlinjer – hur gör vi på ABF?

Introduktionsmöten hösten 2019

 • 28 augusti, kl. 14.00-15.00
 • 25 september, kl. 14.00-15.00
 • 23 oktober, kl. 14.00-15.00

➜ Här hittar du höstens alla introduktionsmöten

Cirkelledarutbildningar hösten 2019

 • Onsdagar 4, 11 och 18 september, kl. 13.00-15.15
 • Lördag 14 september, 09.00-16.15
 • Onsdagar 2, 9 och 16 oktober, kl. 18.00-20.15
 • Lördag 16 november, kl. 09.00-16.15
 • Onsdagar 20 och 27 november samt 4 december, kl. 13.00-15.15

➜ Här hittar du höstens alla Cirkelledarutbildning Steg G