• Påverka ABF Malmö via motioner och deltagande på årsmötet.
  • Delta i ABF Malmös årliga medlemsträff. Här får ni med er relevant kunskap, inspiration, omvärldsanalyser och nya kontakter.
  • Ett brett nätverk och kontakt med andra medlemsorganisationer.
  • Föreningens företrädare kan bli nominerade till ABF Malmös styrelse och förtroendeuppdrag.
  • Studiematerial och stöd kring folkbildningens pedagogik och metoder.
  • Cirkelledarutbildningar, funktions- och styrelseutbildningar.
  • Utbildning inom projekt, föreningsliv och kommunikation.
  • Och mycket mer!