Till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighet

Tolkning

Behov av tolk: Om du är i behov av teckenspråks, dövblinds-, eller skrivtolkning, kan du boka detta via Region Skånes tolktjänst (länk). Deras tolktjänst kostar inget och riktar sig till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Du som tolkar: Om du som tolk vill ta del av manus i förväg, kontaka info.malmo@abf.se. Vi undersöker om det är möjligt och återkopplar till dig!

Malmönyckeln

Malmönyckeln är ett kort som du visar upp när du går till en aktivitet och har med dig en stödperson. Du betalar för din egen aktivitet, men Malmönyckeln gör att din stödperson går in gratis. På ABF gäller Malmönyckeln. Läs mer om Malmönyckeln här.

Tillgänglighet i ABF-huset på Spånehusvägen 47

  • Hela ABF-huset (Spånehusvägen 47) är tillgänglighetsanpassat.
  • Vi har en hjärtstartare på bottenplan.
  • Trådlös hörslinga finns installerad i Lilla Salen och Stora Salen. Öronsnäcka och halsslinga (T-slinga) finns att låna.
  • Vi har tillgängliga toaletter på alla våningsplan. Alla toaletter är könsneutrala.
  • Din ledarhund är välkommen hos oss. Eftersom vi arbetar med astma- och allergiföreningar är inga andra djur tillåtna i våra lokaler.
  • Vi har skyltning om att undvika starka dofter.

Tillgänglighet i resterande lokaler

  • ABF på följande adresser är tillgänglighetsanpassat: Porslinsgatan 3 Malmö, Föreningsgatan 54 Malmö, Varvstorget 14 Lomma.
  • Hjärtstartare finns.
  • Tillgängliga toaletter finns. Alla toaletter är könsneutrala.
  • Din ledarhund är välkommen hos oss.