Till sidans huvudinnehåll

Anmäl din aktivitet

Intresseanmälan om att ha en aktivitet i samarbete med ABF

Anmäl kommande studiecirklar, kurser, workshops, föreläsningar och kulturprogram här. Det är också här du bokar lokal hos oss om du behöver det till ditt arrangemang. Det är genom att rapportera dina aktiviteter som ABF kan erbjuda gratis lokaler, resurser och pedagogiskt stöd.

Typ av arrangemang(Obligatoriskt)
T.ex. föreläsning om klass, studiecirkel kring skrivande, repa med musiker.
Berätta om målet/syftet med aktiviteten. Vad vill ni lära er? Beskriv hur ni tänkt genomföra er aktivitet. Om ni har en studiecirkel: vilket studiematerial ni ska använda? Du kan kopiera in den text du använt för att marknadsföra aktiviteten.
Datum, start- och sluttid. Ange även om ni ska ses fler gånger än en.
Anmälan(Obligatoriskt)
Om ni vill ha anmälan via ABF:s hemsida, fyll då i den text ni vill ha på webben.
Du som är cirkelledare och/eller rapporteringsansvarig.
Ange 000000-NNNN.
Har du gått introduktion för cirkelledare/arrangör (1 timma)?(Obligatoriskt)
T.ex. om ni är en förening.
Vill ni använda ABF:s lokaler?(Obligatoriskt)
Vilken teknikutrustning behövs?
Ska du ha en studiecirkel och vet vilka deltagarna är kan du ange deras namn, e-post och personnummer här. Om du har skyddad identitet eller inte vill uppge ditt personnummer kan du kontakta oss.
Godkända filtyper: png, jpg, pdf, Max filstorlek: 25 MB.
Detta måste finnas om det är ett kulturprogram/föreläsning. ABF:s logotyp ska vara med på bilden (https://www.abf.se/malmo/press)

Bra att veta

Rapportera efteråt i ABFs e-tjänst

Det är genom att rapportera som ABF kan erbjuda gratis lokaler, resurser och pedagogiskt stöd. När vi har registrerat din aktivitet ovan, så dyker den upp i din e-tjänst arretjanst.abf.se. Tänk på att fylla i direkt, senast 14 dagar efter träffen.

Inloggningsuppgifter till e-tjänsten: Om det är första gången du använder e-tjänsten får du ett mail med inloggningsuppgifter i samband med att ABF registrerat ditt arrangemang. Ditt användarnamn är alltid ditt personnummer. Det automatiska lösenordet kan du byta när du loggat in genom att klicka på din profil i övre högra hörnet.

Varför behöver ABF mitt personnummer?

Studieförbunden behöver personuppgifter från ledare och deltagare, för att få statliga medel att genomföra folkbildande aktiviteter. Genom att registrera dig hjälper du ABF att fortsätta utvecklas som studieförbund och erbjuda gratis folkbildande verksamhet. Personnumret är avkodat när studieförbunden rapporterar sin verksamhet vidare, och kopplas ej till dig som person.

Närvarolistan är grunden för offentliga bidrag till studieförbunden. Det är därför studieförbunden behöver deltagarnas personnummer och underskrift av ledaren.

Tolkning

Behov av tolk: Om du är i behov av teckenspråks-, dövblinds-, eller skrivtolkning, kan du boka detta via Region Skånes tolktjänst (länk). Deras tolktjänst kostar inget och riktar sig till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Du som tolkar: Om du som tolk vill ta del av manus i förväg, kontaka info.malmo@abf.se. Vi undersöker om det är möjligt och återkopplar till dig!