Hoppa till huvudinnehåll

Om ABF Malmö

Arbetarnas Bildningsförbund är ett studieförbund och mötesplats med demokrati, jämlikhet och antirasism som viktiga grundpelare. På ABF kan du engagera dig i föreningsliv, gå på föreläsningar och delta i studiecirklar inom främst kultur och samhälle.

Vad är ABF?

ABF har rötter i arbetarrörelsen och arbetar aktivt för att motverka klassamhället. ABF föddes ur kampen för demokrati och jämlikhet, och ur insikten att demokrati bygger på bildning och organisering. ABF är en gemensam mötesplats för föreningar och olika samverkansparter. Genom att delta och organisera er, bidrar vi gemensamt till att föreningslivet och ABF kan utvecklas och fortsätta erbjuda gratis folkbildande aktiviteter i lokalsamhället.

Vad är folkbildning? 

Folkbildning är till exempel studiecirklar på studieförbund som ABF, bibliotek och folkhögskolor. Det innebär att människor kan ta till sig ny kunskap utanför mer traditionella skolor. Folkbildning är ett sätt att fördjupa demokratin och fördela ansvaret bland alla medborgare. Bildningen sker inte bara för folket, utan genom folket. Ja, genom dig!

Folkbildningens pedagogik bygger på att man lär sig bäst tillsammans med andra. ABF ger verktyg till förändring för människor som står långt ifrån makt och inflytande. Demokrati och delaktighet är två viktiga hörnstenar inom folkbildningen.  

Det här kan du göra hos ABF Malmö

✅ Delta i en studiecirkel eller kurs

Gå på en föreläsning eller ett seminarie

✅ Starta en egen studiecirkel

✅ Utbilda dig till cirkelledare

✅ Utveckla din förening eller studiegrupp

✅ Arrangera folkbildande aktiviteter i våra lokaler