Hoppa till huvudinnehåll

Starta en studiecirkel

I en studiecirkel kan du lära dig nästan vad som helst. En studiecirkel är ungefär som en kurs, inom ABF kallar vi denna form av folkbildning för studiecirkel. Det är ett demokratiskt sätt att lära tillsammans.

Vad är en studiecirkel?

Folkbildningens pedagogik bygger på att man lär sig bäst tillsammans med andra! I en studiecirkel kan du med arbetskamrater, vänner, grannar eller medlemmar i en förening träffas för att lära er något inom ett valt område. Denna form av studiecirkel kallas ibland för kamratcirkel. Över 90 % av alla studiecirklar hos ABF Malmö är ideella kamratcirklar.

Demokrati och delaktighet är viktiga delar. Alla ska kunna påverka och känna sig delaktiga i arbetet. Studiecirkeln utgörs ofta av diskussioner och samtal, med tid för reflektion. Använd gärna våra lokaler för diskussioner, workshops och studier!

Det här hjälper ABF Malmö till med

 • Studiematerial
 • Ledarutbildningar
 • Folkbildningens pedagogik och metoder
 • Tips och idéer för era folkbildande studier
 • Lokaler
 • Kontakter och nätverk
 • Kostnadsersättningar (till lokalhyra, studiematerial m.m.)
 • Försäkringar
 • Råd om tillgänglighet, arrangörskap och kommunikation

Ämne och material i studiecirkeln

Ni kan teckna kroki, diskutera litteratur eller lära er ett nytt språk. Ni kanske vill engagera er inom samhällsfrågor som klimat eller välfärd eller anordna historiska vandringar. Vilket material som används bestämmer ni själva. Det kan vara böcker, youtube, artiklar, utställningar, studiebesök eller musik. Välj något som inspirerar er till att lära tillsammans.

ABF har också många färdiga studiematerial, här är några exempel:

Checklista för studiecirkel:

 • Samla minst 3 personer
 • Cirkeln ska pågå minst 3 tillfällen
 • Cirkeln ska vara minst 9 studietimmar sammanlagt (1 studietimme = 45 min)
 • Utse någon som leder studiecirkeln

Cirkelledarens roll

Som cirkelledare är du pedagog och inspiratör. Du behöver inte kunna mest om ämnet, utan ska hjälpa till att hålla ihop cirkeln. ABF Malmö utbildar dig i ledarskap, kommunikation och pedagogik. Du kan läsa mer om att utbilda dig till cirkelledare här.

Närvarolista

På en studiecirkel ska närvaro rapporteras. Det är cirkelledarens ansvar att göra det. Fyll i deltagarnas närvaro på varje studiecirkel och skicka in närvaron när studiecirkelns alla träffar är klara. Du rapporterar deltagarnas närvaro på narvaro.abf.se. Närvarolistan är grunden för offentliga bidrag till studieförbunden. Det är därför studieförbunden behöver deltagarnas personnummer och underskrift av ledaren.

Digital studiecirkel på distans

Det går även bra att hålla er studiecirkel på distans via nätet! ABF Malmö registrerar då er studiecirkel som en distanscirkel. Ni håller era träffar via till exempel Google Hangout, Twitch, Skype eller Facetime. Ett annat förslag är att göra livesändningar i en sluten Facebookgrupp. 

Gör så här:

 1. Fyll i blanketten Starta studiecirkel.pdf. Det kan du spara på din dator och färdigställa digitalt. Du hittar alla blanketter längst ner på vår resurs-sida.
 2. Maila blanketten info.malmo@abf.se. Om du har en kontaktperson hos oss sedan tidigare, kan du vända dig direkt till den.
 3. Du är nu redo att sätta igång studiecirkeln!
 4. Behöver ni stöd under studiecirkeln håller vi kontakten, annars hörs vi när studiecirkeln är färdig då vi mottar er närvarolista.