Hoppa till huvudinnehåll

Europakonsert 2017 - 2019

A project about musical meetings across borders in Lund

• Projektet Europakonsert vill skapa förutsättningar för musiker och funktionärer med funktionsnedsättning att framträda och verka på samma villkor som sina kollegor utan funktionsnedsättning i musikvärlden.

• Projektet vill också skapa möjligheter för människor med funktionsnedsättning, att genom musikkultur, växa som människa och med det i ryggen vara stärkta i sina möten med det s k vanliga samhället.

• Projektet vill därigenom skapa ett mervärde genom att deltagarna med de förvärvade erfarenheterna och kunskaperna efter projektets slut skall kunna använda sin kunskaper på en framtida arbetsplats, kanske i ett eget socialt företag inom kultursektorn .

• Projektet vill skapa en verksamhet i två delar. En del som består av en tre-dagars festival årligen i 3 år i Lund. 2017 blir det 24-26 november på Hemgården i Lund. En annan och längre del som pågår mellan de årliga festivalerna . Denna del innebär förkovring/utbildning, växande och nätverkande. Projektmedverkande kommer första året främst från föreningen Unified KIF i Lund vars verksamhet till stor del kretsar kring musik, kultur och idrott. I denna del av projektet välkomnar vi också deltagare från LSS-verksamheter som t ex ABF:s MittiStan. För att en konsert skall ske behövs det många funktioner som inte innebär att stå på scenen och spela. Annonser, skivutgivning, ljud och ljusteknik, skribenter på sociala medier, bärhjälp, gitarrtekniker mm… Det är därför en inkluderande värld deltagarna  möter.

• I delen av projektet som är festivalarrangemanget kommer musiker från fyra länder att mötas under tre dagar om året under tre år och uppträda. Bland de framträdande projektdeltagarna finns fyra band som helt eller till största delen består av medlemmar som har olika funktionsnedsättningar samt ett s k vanligt rockband från Lund och en känd svensk rockartist som dragplåster. Genom att blanda dessa band på scenen under konsertkvällen vill vi locka publik från båda ”världarna”. Banden med funktionsnedsättningar återkommer från år till år medan det s k normala bandet och dragplåstret byts ut varje år inom uppsatta budgetramar. Målet är att ha en blandad publik, så nära 50/50. Det är sällan att samhällets kulturkonsumenter bjuds på möjligheter att uppleva den höga klass som kultur framsprungen ur funktionsnedsatta människor har.

• I delen av projektet som fortlöper mellan de årliga festivaldagarna kommer möjligheter till gradvist växande att finnas. Det sker genom folkbildning och socialt nätverksskapande. Projektet arbetar för att deltagarna med funktionsnedsättning  i projektet under året håller fortlöpande kontakt med varandra via sociala medier och skapa sina egna personliga nätverk av vänner och kollegor.  Därför kommer det att finnas möjlighet att deltaga i studiecirklar som arrangeras inom ramen för projektet. (ABF MittSkåne är ett av Sveriges äldsta studieförbund och har stor erfarenhet av studiecirkelverksamhet. ) Studiecirklar kommer att arrangeras i bl a inspelningsteknik, grafisk design, musicerande, sociala medier och arrangemangskunskap mm och kommer att fortlöpa hela året. Dessa studiecirklar kommer att löpa efter varandra och gradvis öka kunnandet och gruppsamhörigheten.  All studiecirkelverksamhet inom folkbildning bygger på begreppet fritt och frivilligt så deltagaren skall själv påverka  vad de vill lära.

Projektet är ett Allmänna Arvsfondsprojekt, delfinansiering av ABF MittSkåne och Lunds Kommun. Projektägare är ABF MittSkåne. Utförare är ABF MittSkåne, Lunds Rocknrollförening, Unified KIF, Hemgården, utbildare samt funktionärer från de olika involverade föreningarna.

Kontakt: Stig Bertelsen projektledare ABF MittSkåne/Lunds Rocknrollförening mail: stig.bertelsen@abf.se, telefon: 0734-01 11 95

Niklas Böhme projektledare ABF MittSkåne/Unified KIF mail: niklas.bohme@abf.se
telefon:  070-760 09 34   Länkar: http://www.europakonsert.se

https://www.facebook.com/groups/europakonsert/