Hoppa till huvudinnehåll

Samarbeta med ABF

Tillsammans med ABF kan din organisation vidareutveckla era medlemmars kunskaper genom studiecirklar, kurser och kulturarrangemang.

Styrelseutbildningar

Alla föreningar är någon gång i behov av utveckla sin verksamhet. Det arbetet börjar i styrelsen. ABF kan stödja er styrelse med alltifrån kortare samtal till skräddarsydda utbildningar inom styrelseutveckling. Vi kan även erbjuda rena funktionsutbildningar där just olika funktioner som exempelvis ordförande, kassör, sekreterare eller studieorganisatör står i fokus.

Läs mer

Studieverksamhet

ABF kan hjälpa till med alla frågor som handlar om studier och kultur. Vi kan vara bollplank och inspirera med idéer om hur ni kan planera er studieverksamhet. Studiecirklar, tematräffar, föreläsningar och kanske specialskrivna studiematerial gör era medlemmar bildade inom det område ni önskar.

Starta ny förening

Vi kan också hjälpa er att starta en ny förening. ABF erbjuder vår kompetens med respekt för varje organisations särart och välkomnar nya nätverk och rörelser att samverka med oss.

Medlemskap eller samarbetsavtal?

Som medlemsorganisation kan ens företrädare bli nominerade till lokala ABF-styrelser eller till förbundsstyrelsen. Ett alternativ till medlemsskapet är att teckna samarbetsavtal. Då får din organisation hjälp och stöd med studier och kultur men har inget formellt inflytande i ABFs beslutande församlingar.

Tillsammans stärker vi folkrörelserna!

ABF finns i hela Sverige och har ett stort kontaktnät inom föreningsvärlden. Låt ABF vara en mötesplats där ni knyter kontakter med andra föreningar som ni kan samarbeta med. Genom våra utbildningar vill vi stärka våra folkrörelser och skapa mötesplatser för att vi tillsammans ska bli starkare.