Folkbildning

Folkbildning är utbildning och bildning utanför den traditionella skolvärlden. I Sverige sker folkbildningen främst i studieförbund och på folkhögskolor. På den här sidan kan du läsa mer om vårt arbete med att sprida kunskap om folkbildningens idé och betydelse.