Nationellt och internationellt

Förutom den verksamhet som sker lokalt arbetar ABF både nationellt och internationellt för att sprida bildning och kultur.