Hoppa till huvudinnehåll

ABFs värdegrund

På denna sida går vi igenom ABFs värdegrund som utgår från vårt idéprogram “Gör en annan värld möjlig!”. Idéprogrammet är ABFs ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för beslut i all vår verksamhet.

Alla är välkomna till ABF

 • Alla är välkomna till ABFs verksamhet som deltagare och besökare, oavsett värdegrund. Den här sidan är främst riktad till personer som företräder ABF, det vill säga våra förtroendevalda, anställda och cirkelledare.

ABFs värdegrund utgår från idéprogrammet

 • ABFs idéprogram “Gör en annan värld möjlig!” är ABFs ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för planering, prioriteringar och beslut i all vår verksamhet.

 • Alla som representerar ABF (anställda, förtroendevalda och cirkelledare) ska stå bakom vårt idéprogram och dela våra värderingar.

 • Att öppet ta ställning för en organisation som har värderingar som står i konflikt med vårt idéprogram är inte förenligt med att vara en representant för ABF.

Några axplock från idéprogrammet

 • ABF vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar.

 • ABF ska medverka till samtal om invandring och migration som sätter asylrätten i sitt sammanhang. Sverige har sedan 1940-talet tagit emot stora flyktinggrupper. Denna tradition av solidaritet känner vi stolthet för. ABF ska i vår tid ta tillvara på människors solidaritet och engagemang för människor på flykt. Vi arbetar för en samhällsutveckling som förhindrar att människor och grupper ställs utanför, eller mot varandra.

 • ABF strävar efter ett samhälle som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. Ett samhälle där människovärdet är viktigare än marknadsvärdet och där demokratin är överordnad marknaden. Ett samhälle och en värld med en hållbar och solidarisk utveckling som kan möta dagens och framtidens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

ABF är en del av arbetarrörelsen

 • ABF är partipolitiskt obundet men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Landsorganisationen (LO), Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) och Ung Vänster är några av våra medlemsorganisationer.

 • ABF bildades för över 100 år sedan, den 16 november 1912. Bakom grundandet stod S, LO och Kooperativa förbundet. Initiativet till förbundet togs av socialdemokraten och folkbildaren Rickard Sandler. Tanken var att samordna och utveckla den bildningsverksamhet som redan pågick inom arbetarrörelsen.

 • Sverige har förändrats sedan ABF grundades – demokratin har satt sin prägel på samhället, välfärden har byggts upp och utbildningssystemet blivit tillgängligt för alla. Men ABFs arbete för demokrati och jämlikhet kommer aldrig att stanna upp.

Studieförbunden har olika ideologier

 • I Sverige finns det tio studieförbund där alla har sin egen profil och ideologiska särart. ABF är arbetarrörelsens studieförbund, och bland våra mer än 50 medlemsorganisationer finns bland annat flera partier, fackförbund och intresseorganisationer representerade.

 • Andra ideella organisationer, exempelvis partier, är medlemmar i andra studieförbund vars inriktning de delar värdegrund med.

ABF är en ideell förening

 • ABF är en ideell förening och därmed en del av civilsamhället, också kallat ideell sektor eller föreningslivet. ABF är alltså inte en del av det som kallas för offentlig sektor, det vill säga verksamhet som styrs av politiker och är underställda stat, regioner eller kommuner. ABF styrs av våra förtroendevalda som fattar självständiga beslut utifrån vårt idéprogram. ABF samverkar dock oftast med den offentliga sektorn och, i likhet med stora delar av föreningslivet, tar vi del av bidrag och stöd från stat, regioner och kommuner.