Hoppa till huvudinnehåll

Care for U

Ett projekt som skapar möjligheter för nyanlända från Ukraina

Care for U – program för nyanlända från Ukraina

Care for U är ett gratis program för nyanlända från Ukraina.

ABF och andra aktörer runt Malmö, Lomma och Trelleborg öppnar sina dörrar och hjälper till.

Här kan man delta i gratis aktiviteter och kurser, lär känna det svenska samhället och känna sig delaktig. Care for U stödjer nyanlända i jobbsökande samt i önskan om att etablera sig i Sverige.

Flyktingar från Ukraina är också anställda i projektet. De kom till Sverige 2022
De pratar ukrainska och har den bästa kunskapen om behoven för just denna målgrupp.

För männiksor från 18 år

Malmö - Lomma -Trelleborg - Svedala

----------------------

Care for U – free program for Ukrainian newcomers

Care for U is a free program for Ukrainian newcomers.

ABF and other organisations around Malmö, Lomma and Trelleborg open its doors for you.

Here you can participate in free activities and courses, get to know a community and feel as a part of Sweden. Care for U will support your efforts to get a job and establish in Sweden.

Refugees from Ukraine are employed in the project. They came to Sweden in 2022, speak Ukrainian and have the best knowledge of the needs of the target group

For people from 18 years

Malmö - Lomma -Trelleborg - Svedala

-----------------

Aktiviteter och kurser:
• Seminarier om hälsa
• Hjälp i kontakt med
myndigheter
• Juridisk rådgivning
• Second hand
• Yoga
• Måleri
• Matlagning
• Datorkurser
• Språkkurser
• Hjälp med att skriva CV
• Matchning med arbetsgivare

-------------------------

Acitivities and courses:
• Seminars about health
• Help with service offices and
authorities
• Legal advice
• Second hand
• Yoga
• Painting
• Cooking
• Computer courses
• Language courses
• Help with writing a CV
• Matching against employers