Till sidans huvudinnehåll

Sammanhanget

Vårt projekt för att motverka ofrivillig ensamhet

ABF Sydvästra Skåne arbetar med flera olika målgrupper för att motverka ofrivillig ensamhet. Vi skapar mötesplatser, föreläsningar, caféer och gruppaktiviteter i kommunerna Trelleborg och Svedala.

Syftet med statsbidraget är att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Statsbidraget får användas till:

  • Att ordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans
  • Att skapa mötesplatser
  • Åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt
  • Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering.

Projektet finansieras av Socialstyrelsen

Kontakta Sadin Balic för Trelleborg
Kontakta Jessica Heiderup för Svedala