Till sidans huvudinnehåll

Föreningsutveckling

Bygg en livskraftig förening med ABFs Föreningsutveckling!

Vi finns här för att stödja er i att skapa och stärka er förening. Vi tror på demokrati som grundpelare och att varje individ i styrelsen ska känna sig trygg i sitt uppdrag. Detta kräver kontinuerligt arbete och utveckling.

Ett utbildningstillfälle på plats hos ABF, där våra erfarna utbildare går igenom grundläggande aspekter av hur föreningsarbete går till. Vi täcker ämnen som hur en förening och styrelse fungerar, rollernas ansvar (kassör, ordförande, med mera), skapande av delaktighet i styrelsearbetet samt hur man hanterar utmanande situationer inom en styrelse.

Under utbildningen går vi igenom några centrala aspekter av föreningsarbete. Vi täcker ämnen som hur en förening och dess styrelse fungerar, ansvar för olika roller, skapande av delaktighet i styrelsearbetet och hantering av utmanande situationer inom styrelsen.

Innehåll

  • Föreningsdemokrati och styrelsearbete: Vem bestämmer i en förening? Var tas besluten?
  • Roller i styrelsen och delaktighet: Vem gör vad? Hur kan vi fördela arbetsbördan?
  • Styrelseklimat: Skapa förutsättningar för samstämmighet och förebygg konflikter.

Utbildningen är kostnadsfri för föreningar som samarbetar med ABF Sydvästra Skåne.

Anmälan