Till sidans huvudinnehåll

Starta er egen studiecirkel

En studiecirkel är en grupp som träffas regelbundet för att lära sig något tillsammans.

Upplägg
I en studiecirkel träffas en mindre grupp för att lära sig något tillsammans, där alla är med och påverkar.

Studiecirkeln har minst tre träffar, men pågår ofta längre. Alla studiecirklar har en cirkelledare, en studieplan och något typ av studiematerial.

Ämne
En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Deltagarna bestämmer tillsammans innehållet och målet med lärandet. Det kan vara ett gäng som vill skapa med händerna, en grupp som tycker om att fotografera eller några som vill läsa mer om och diskutera ett särskilt ämne.

Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln.

Plats
Det går att träffas på en fast tid i ett studierum hos oss, i lokal som ni hyr eller lånar men även på distans.

Vi kan hjälpa till med:

 • Pedagogiskt stöd vid planering av upplägg, arbetsplan och innehåll
 • Studiehandledning
 • Tips på studiematerial
 • Lokaler för studiecirklar
 • Bidrag till studiematerial, lokalhyra, studiebesök
 • Vägledning kring teknik och digitalta lösningar
 • Cirkelledarutbildningar
 • Olycksfallsförsäkring för deltagare
 • Administration
 • Marknadsföring
 • Kopiering/Utskrifter
 • Nätverka