Till sidans huvudinnehåll

Care for U

Ett projekt som skapar möjligheter för nyanlända från Ukraina

Care for U är ett gratis program för nyanlända från Ukraina.

ABF och andra aktörer runt Malmö, Lomma, Svedala och Trelleborg öppnar sina dörrar och hjälper till.

Här kan man delta i gratis aktiviteter och kurser, lär känna det svenska samhället och känna sig delaktig. Care for U stödjer nyanlända i jobbsökande samt i önskan om att etablera sig i Sverige.

Flyktingar från Ukraina är också anställda i projektet. De kom till Sverige 2022
De pratar ukrainska och har den bästa kunskapen om behoven för just denna målgrupp.

För människor från 18 år

Trelleborg – Svedala – Malmö – Lomma

———————-

Care for U is a free program for Ukrainian newcomers.

ABF and other organisations around Malmö, Lomma and Trelleborg open its doors for you.

Here you can participate in free activities and courses, get to know a community and feel as a part of Sweden. Care for U will support your efforts to get a job and establish in Sweden.

Refugees from Ukraine are employed in the project. They came to Sweden in 2022, speak Ukrainian and have the best knowledge of the needs of the target group

For people from 18 years

Malmö – Lomma -Trelleborg – Svedala

—————–

Aktiviteter och kurser:
• Seminarier om hälsa
• Hjälp i kontakt med myndigheter
• Juridisk rådgivning
• Second hand
• Yoga
• Måleri
• Matlagning
• Datorkurser
• Språkkurser
• Hjälp med att skriva CV
• Matchning med arbetsgivare

————————-

Acitivities and courses:
• Seminars about health
• Help with service offices and authorities
• Legal advice
• Second hand
• Yoga
• Painting
• Cooking
• Computer courses
• Language courses
• Help with writing a CV
• Matching against employers

Trelleborg

Trelleborg
Aktiviteter Care for U Trelleborg

Svenska nybörjare
torsdagar 17.00-19.30
Valldammsgatan

Svenska fortsättning
måndagar 17.00-19.30
onsdagar 17.00-19.30
ABF-huset Västergatan 41, Sal 6

Svenskt samhälle
torsdagar 15.00-19.30 Drop-in
ABF-huset Västergatan 41, Sal 3

Yoga
tisdagar 16.15-18.15
ABF-huset Västergatan 41, Sal 1

Matlagning
lördagar 11.00-13.00
Valldammsgatan

Måleri
lördagar 12.00-14.00
Valldammsgatan

Svedala

Svedala
Aktiviteter Care for U Svedala

Svenska
Måndagar – 13.00-15.30
Måndagar – 18.30-20.30
Onsdagar – 18.30-20.30

Språkcafé
Onsdagar – 10.00-12.00

Engelska
Lördag 15.00-17.00

Måleri
Lördag 15.00-17.00

Kontakta Sadin Balic för mer information