Till sidans huvudinnehåll

Samarbeta med ABF

På ABF erbjuder vi våra medlems- och samarbetsorganisationer skräddarsytt stöd, pedagogiska verktyg och organisatoriska resurser för att planera och genomföra studieaktiviteter runt om i landet. Vi samarbetar med medlems- och samarbetsorganisationer på lokal, regional och central nivå.

Samarbeta lokalt

Är ni en lokal eller regional organisation som vill samarbeta med ABF? Kontakta då den lokala ABF-enheten på din ort eller region för att se hur ni kan samverka med ABF. Här hittar du ditt lokala ABF:

Samarbeta centralt

ABF erbjuder ett paket till våra centralt anslutna medlems- och samarbetsorganisationer med fokus på stöd, utbildning och gemenskap. Genom ett skräddarsytt stöd, utbildningar och pedagogiska verktyg får ni möjlighet att planera och genomföra studieaktiviteter runt om i landet. Utforska våra utbildningar för 2024 och hör av dig för att boka eller få mer information.

Har du frågor kring ABFs samarbetsprogram eller vill du boka en utbildning? Hör av dig till din kontaktperson på ABF.

Stöd och bollplank

Starka folkrörelser bygger vi tillsammans. Inom ABF ryms en mängd organisationer med olika behov och målsättningar och därmed olika behov av stöd och samverkan Hos ABF kan ni som centralt anslutna medlems- eller samarbetsorganisation få följande stöd:

  • Pedagogiskt och organisatoriskt stöd
  • Utbildningsinsatser med kompetenta pedagoger
  • Utveckling av verksamhet baserad på folkbildningens idé
  • Överblick över organisationens studie- och kulturverksamhet
  • Hjälp att hitta samverkansmöjligheter med andra organisationer

Utbildningspaket 2024

Under 2024 erbjuder vi våra centralt anslutna medlems- och samarbetsorganisationer bokningsbara utbildningar som riktar sig till förtroendevalda och anställda på nationell nivå. Utbildningarna kan anpassas efter organisationens förutsättningar och önskemål. Följande utbildningar är möjliga att boka under året:

Digitala workshops

Under 2024 erbjuds två digitala workshops som riktar sig till förtroendevalda och anställda hos våra centralt anslutna medlems- och samarbetsorganisationer. Dessa workshops är tänkta att fungera som en språngbräda till fortsatta satsningar inom era organisationer, samt som en möjlighet att möta andra organisationer som arbetar med liknande frågor.

Hur får man det att hända? (2 maj, 18.00 – 20.00)
En workshop om motivation, motstånd och förändringsledning
Gruppdynamik och konflikthantering (20 november, 18.00 – 20.00)

Centrala nätverksträffar för medlems- och samarbetsorganisationer 2024

En gång per termin anordnar förbundsexpeditionen nätverksträffar för ABFs centralt anslutna medlems- och samarbetsorganisationer. På dessa träffar kan ni knyta kontakter, utbyta erfarenheter och öka er kunskap. Träffarna är ofta tematiska med koppling till aktuella ämnen och knyter an till demokrati och folkbildning. Här ges också inspiration kring studieverksamhet.

Hör av dig till din kontaktperson på ABF för datum och tid. Kontaktuppgifter hittar du här.

fyra unga kvinnor sitter på en upplyst scen och samtalar

Medlems- och samarbetsorganisationer

Se vilka organisationer som är nationella medlemmar och vilka som har nationella samarbetsavtal med ABF.

ABFs nationella medlems- och samarbetsorganisationer