Kultur

ABF Sydvästra Skåne har en omfattande kulturverksamhet. Årligen genomför vi många egna och tillsammans med olika samarbetspartners olika arrangemang som föreläsning såväl som musik- och teaterföreställningar och utställningar inom det lokala kulturlivet. ABFs kulturverksamhet ger förutsättningar för dig som kulturskapare och aktör samt för dig som vill ta del av det redan skapade. Många gånger är det inom kulturen vi hittar det nya, det som utmanar, vänder på perspektiv och ger nya insikter. Upplevelser och eget skapande ger människor möjligheter att förstå sig själva och andra. Vårt mål är att verka inkluderande - kultur är för alla, samt göra kulturen mer tillgänglig och jämlik.