Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en studiecirkel

En studiecirkel är en grupp som träffas regelbundet för att lära sig något tillsammans. Till exempel studera engelska, diskutera miljöfrågor eller spela gitarr.

Studiecirkelns upplägg

I en studiecirkel träffas en mindre grupp (ofta 3–12 personer) för att lära sig något tillsammans. Studiecirkeln har minst tre träffar, men pågår ofta längre. Alla studiecirklar har en cirkelledare, en studieplan för vad gruppen vill uppnå och något typ av studiematerial.

Ämnen för studiecirklar

En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Det kan vara ett gäng som spelar musik, en grupp som tycker om att fotografera eller några som vill läsa mer om och diskutera ett särskilt politiskt ämne. Deltagarna bestämmer tillsammans innehållet och målet med lärandet. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln.

Plats för studiecirkeln

Det går att träffas på en fast tid i ett studierum, lära sig på distans via ett webbaserat forum eller kombinera vanliga träffar med webbträffar.

Tre olika typer av studiecirklar

  1. Kamratcirkel: En grupp av personer som själva tagit initiativ till cirkeln. Ofta känner deltagarna varandra och cirkelledaren är en i gänget.
  2. Föreningscirkel: Cirkeln är en del av verksamheten i en förening, organisation eller arbetsplats. Ofta är cirkelledaren själv aktiv i föreningen.
  3. Programcirkel: Dessa cirklar annonseras ut till allmänheten. Ofta tas deltagaravgifter ut och cirkelledaren får ibland ett arvode. I dessa cirklar har ledaren en mer aktiv roll.