Hoppa till huvudinnehåll

Villkor vid anmälan

Här finner du våra anmälningsvillkor och information om sådant som är bra att veta inför starten av våra studiecirklar och kurser.

Anmälan

Du kan anmäla dig direkt via hemsidan, via e-post eller på telefon 0410-482 60. Notera att anmälan till en cirkel/kurs är bindande. Vill/kan du inte längre delta måste du kontakta oss utan dröjsmål för att återta din anmälan. Se villkor nedan.

Avbokning

Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en studiecirkel/kurs är bindande, om den inte återtas enligt följande villkor: 

  • Du har rätt att avboka cirkeln utan avgift fram till tre arbetsdagar före cirkelstart.
  • Om du avanmäler dig senare än tre arbetsdagar före cirkelstart debiteras en avgift motsvarande halva cirkelavgiften.
  • Vid avbokning när cirkeln redan har startat är du skyldig att betala full kursavgift om inte avbrottet beror på varaktigt studiehinder som egen sjukdom eller flytt från orten (detta ska vid behov kunna styrkas). Då betalar du för de gånger du deltagit samt en administrationsavgift.

Startdatum & studiematerial

Alla starttider är preliminära och kan komma att ändras. Cirklarna startar så snart de har tillräckligt med anmälningar, om inte annat anges. Kostnad för studie-/arbetsmaterial tillkommer om inte annat anges.

En studietimme 

= 45 minuter.

Kallelse & avgift

En kallelse med uppgift om lokal och tider skickas ut per post eller e-post minst en vecka före cirkelstart. I vissa fall kan kallelsen komma nära startdatum eftersom det krävs att tillräckligt många har anmält sig för att cirkeln ska kunna starta. Du får ett inbetalningskort tillsammans med kallelsen. Avgiften ska vara betald senast förfallodatum som anges på fakturan. Det finns möjlighet att, efter överenskommelse, dela upp betalningen. Kontakta oss om du är intresserad av detta. Avgiften täcker ABF Sydvästra Skånes kostnader för administration, lokaler och lön till cirkelledare. 

Rabatter

Vissa fackföreningar ger bidrag till många av ABFs cirklar. För närvarande ger Handels rabatt med 400 kronor per år och Kommunal med 300 kronor per termin. Ta kontakt med din fackliga organisation för information. Är du medlem i Hyresgästföreningen har du rabatt hos oss. Medlemskap behöver intygas.

Inställd studiecirkel/kurs/sammankomst

Vi kan tvingas ställa in en cirkel eller kurs före startdatum. Du har då rätt att återfå hela den avgift som du har betalt. Det kan hända att cirkelledaren blir sjuk eller får förhinder under planerad cirkelperiod. Det vanliga är då att den inställda träffen/träffarna tas igen i slutet av cirkeln. Meddelande om detta får du vanligen via sms eller e-post.

Personnummer

Studieförbunden behöver personuppgifter från deltagare, för att kunna genomföra folkbildande verksamhet. Genom att registrera dig hjälper du ABF att fortsätta utvecklas som studieförbund och erbjuda viktig folkbildande verksamhet. 

Alla studieförbund och folkhögskolor får statsbidrag för folkbildningsverkamhet som genomförs enligt statens krav. Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som utvecklar demokratin, ger människor möjlighet att påverka sin livssituation, höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt ökar delaktigheten i kulturlivet. 

För information om hur ABF hanterar ditt personnummer och andra personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR, hänvisar vi er till ABFs integritetspolicy.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att kunna anmäla dig. Genom att godkänna villkoren och genomföra din anmälan intygar du att du har målsmans tillstånd.

Intyg

Du kan på begäran få ett intyg på att du deltagit i en av våra cirklar/kurser när den är avslutad, dock endast för ett läsår tillbaka.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt under pågående studiecirkel/kurs.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att anpassa våra studielokaler så att alla personer ska kunna delta i vår verksamhet. Tillgängligheten i våra studielokaler varierar. Har du särskilda behov, kontakta oss så tidigt som möjligt inför kursstarten så kan vi ge specifik information om just din studiecirkel.

Vi reserverar oss för eventuella fel och ändringar.