Hoppa till huvudinnehåll

ABFs hantering av personuppgifter enligt GDPR

ABFs hantering av personuppgifter enligt GDPR

ABF i Skånes rutiner kring personuppgifter

Gällande hantering av personuppgifter från våra medlemsorganisationer och samverkansparter i samband med rapportering av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram hanterar vi era medlemmars personuppgifter enligt följande principer. I de fall ni översänder en deltagarförteckning till oss, kommer denna att tas emot och registreras i vårt skyddade rapporteringssystem Gustav. Huvudledaren för arrangemanget kommer att motta en närvarolista, antingen elektroniskt eller på papper, för att fylla i. När arrangemanget är avslutat och närvarolistan är återsänd till ABF kommer vi att slutrapportera arrangemanget och därefter makulera den första listan ni sänt till oss.

All statsbidragsfinansierad folkbildning görs av studieförbunden, i många fall tillsammans med medlemsorganisationer och samverkansparter. Ni måste upplysa deltagarna i våra gemensamma arrangemang att de deltar i ABFs verksamhet samt att ABF kommer att registrera personuppgifter.

Studieförbundens och ABFs gemensamma tolkning av den nya dataskyddsförordningen

ABF behandlar personuppgifter för att administrera folkbildningsverksamhet och kommunicera med registrerade. Det är nödvändigt för ABF att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare.
ABF behandlar även personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska ABFs verksamhet, exempelvis deltagarundersökningar. Inom ramen för denna behandling kan personuppgifter komma att samköras mellan två eller flera av de tio studieförbunden med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

För mer information om hur ABF hanterar den nya dataskyddsförordningen hänvisar vi er till https://www.abf.se/om-abf/dataskyddsforordningen-gdpr/