Viktig information till föräldrar och besökare
I 40 år har ABF Botkyrka-Salem bedrivit fritidsgårdar i samarbete med Botkyrka Kommun -  ett samarbete som kommunen sagt upp med omedelbar verkan. 

Läs mer här: www.abfbotkyrkasalem.se/granskning
Frågor kring detta hänvisas till styrelseordförande Christina Zedell: 
070-530 42 28

ABF Botkyrka-Salem

Varmt välkommen till oss på ABF Botkyrka-Salem ☕️ Här hittar du en mängd olika sorters studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang runtom i Botkyrka och Salem. Vi hjälper även föreningar att bygga upp sin verksamhet.